Stap 6 – Bespreken en uitvoeren afspraken

De zorgcoördinator bespreekt de uitkomsten van het MDO met de oudere en diens naasten.

De coördinator houdt actief vinger aan de pols door regelmatig contact te houden met de oudere en mantelzorger. Hierbij ondersteunt de coördinator het zelfmanagement van de oudere.

Tevens is de coördinator actief betrokken bij transities, zoals ziekenhuisopname of verpleeghuisopname, om deze zo goed mogelijk voorbereid te laten verlopen.

Natuurlijk wordt het zorgplan/actieplan geëvalueerd. De coördinator zorgt voor planning en organisatie van deze evaluatie. Mogelijk kan de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus hierbij handvatten bieden. PDCA is een structurele, cyclische aanpak veelgebruikt in continu verbetertrajecten. De PDCA-cirkel draagt bij aan het structureel oplossen van problematiek.

Handig

Alle stappen

Meer weten?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Anne Mars

Praktijk Coördinator 06-10105386 a.mars@hzwhuisartsenzorg.nl