Stap 6 – Bespreken en uitvoeren afspraken

De zorgcoördinator bespreekt de uitkomsten van het MDO met de oudere en diens naasten.

De coördinator houdt actief vinger aan de pols door regelmatig contact te houden met de oudere en mantelzorger. Hierbij ondersteunt de coördinator het zelfmanagement van de oudere.

Tevens is de coördinator actief betrokken bij transities, zoals ziekenhuisopname of verpleeghuisopname, om deze zo goed mogelijk voorbereid te laten verlopen.

Natuurlijk wordt het zorgplan/actieplan geëvalueerd. De coördinator zorgt voor planning en organisatie van deze evaluatie.

Handig

Voorbeeld Zorgplan ouderenzorg

PDF bestand

Alle stappen

Meer weten?

Mariëlle de Porto

Praktijk Consulent 06-82052234 m.deporto@hzwhuisartsenzorg.nl

Donna Bakker

Praktijk Consulent 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl