Crisis Organisatie

Er is een Integraal Crisisplan met daarbij behorende deelplannen en scenariokaarten, waarin staat hoe onze zorgcontinuïteit gewaarborgd blijft in het geval van een ramp of calamiteit.

Wat is een crisis?

Een crisis is een gebeurtenis met grote complexiteit, urgentie en onzekerheid, die de strategische doelstellingen, de reputatie en/of het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengt.

Crisis Team

Het Crisis Team bestaat uit:

 • Andrea Brink (Informatiecoördinator en logger)
 • Derk Runhaar (huisarts, medisch manager HAP en transmuraal coördinator ZMC)
 • Erik Schoofs (voorzitter). Tijdelijk waargenomen door Immie Boomgaardt
 • Mijntje Zaat (communicatie-adviseur)
 • Miriam Smit (huisarts en transmuraal coördinator Dijklander Ziekenhuis)
 • Pedro Haas (huisarts en HZW bestuurslid)
 • Robert Walpot (huisarts)
 • Simone Swartsenburg (huisartsenpost Zaandam en informatiecoördinator)
 • Stèphanie Voorsluijs (huisartsenpost Purmerend en informatiecoördinator)

Taken Crisis Team

Het team heeft de volgende taken:

 • Vaststellen van de gehanteerde strategie: vaststellen uitgangspunten, besluiten en acties
 • Bestuurlijke afstemming met belanghebbenden/ketenpartners
 • Communicatie en pers woordvoering
 • Uitzetten opdrachten richting achterban
 • Toezien op de uitvoering van genomen besluiten en acties
 • Afschaling van de crisisorganisatie en toezien op de afwikkeling van de nafase
 • Nazorg en evaluatie

Taken dagpraktijken

 • Huisartsen zijn zelf verantwoordelijk voor het leveren van goede zorg onder alle omstandigheden.
 • Op basis van wet- en regelgeving bestaat er geen wettelijke verplichting voor huisartsen om mee te werken op het rampterrein.
 • NLAlert of instructies van veiligheidsdiensten dienen altijd opgevolgd te worden.

Verschillende soorten crises

Grootschalige ramp/crisis

Er wordt een GRIP afgegeven.

 • De GHOR informeert de informatiecoördinator van het HZW Crisis Team.
 • Het Crisis Team informeert de HAGRO-coördinatoren HaROP (HCH).
 • De HCH informeert de huisartsen in zijn/haar HAGRO.

Kleinschalig incident

Er is iets gebeurd wat je binnen je eigen praktijk niet kan oplossen.

 • De praktijkhouder neemt contact op met HCH.
 • Indien nodig neemt HCH contact op met HZW.

Communicatiemiddelen

Het Crisis Team gebruikt CrisisSuite.

De HCH hebben een app-groep waar ook leden van het Crisis Team in zitten. Via deze wijze kunnen zij contact opnemen met het Crisis Team.

Vragen?

Andrea Brink

Crisisbeheersingexpert (CBE) 075-2010221 a.brink@hzwhuisartsenzorg.nl