Raad van Commissarissen

Wat doet de RvC?

De RvC houdt toezicht op de directie en adviseert het bestuur om de gestelde doelstellingen van de organisatie te realiseren.

De RvC heeft de volgende taken:

  • Toezicht houden op de organisatie in algemene zin
  • Goedkeuren van het jaarplan en de begroting
  • Advies geven en sparren met het bestuur en de directie over beleid en vormgeving van de organisatie
  • Toezicht houden op het werkgeverschap van de HZW.

De leden van de RvC zijn onafhankelijk ten opzichte van elkaar, het bestuur en de overige onderdelen van de organisatie. Jaarlijks vindt viermaal per jaar overleg plaats met de directeur en het bestuur. De RvC wordt door de directie per kwartaal geïnformeerd over de voortgang van de gestelde doelstellingen zoals die zijn beschreven in het meerjarenplan en de begroting. De RvC heeft de ruimte om extra bijeenkomsten te organiseren indien daarvoor aanleiding is.

Jaco Schutte

Jaco Schutte

Jaco Schutte is sinds 2021 voorzitter van de Raad van Commissarissen en heeft als aandachtsgebied Financiën en Structuur. Jaco is al sinds 2017 lid van de RvC.

“Ik ben trots op het feit dat inwoners van Zaanstreek Waterland er op kunnen vertrouwen dat er goede huisartsenzorg is in de regio.”

Kees Gillis

Kees Gillis heeft als aandachtsgebied Juridisch & Bestuurlijk.

Kees is sinds januari 2022 lid van de Raad van Commissarissen.

“Vanuit mijn kennis en ervaring wil ik als bedrijfskundige en jurist graag vanuit de RvC mijn bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van HZW. Ze doen zulk belangrijk werk!”

Kees Gillis

Meggy van den Biggelaar

Meggy van den Biggelaar

Meggy is sinds maart 2022 lid van de Raad van Commissarissen. Haar aandachtsgebied is zorginhoudelijk. Meggy was 35 jaar lang huisarts in Purmerend. Op dit moment is zij werkzaam als scenarts en als huisarts op de Kruispost.

“Ik verheug me erop om als lid van de RvC mijn langdurige huisartsen expertise in te zetten voor een op alle fronten excellerende huisartsenzorg in de regio.”

Vragen?

Marieke Kat

Directie- en bestuurssecretaresse 075-2010221 m.kat@hzwhuisartsenzorg.nl