Laaggeletterde en anderstalige patiënten

In Nederland hebben 2,5 miljoen mensen moeite met lezen en schrijven. In Noord-Holland is gemiddeld 12,7% van de inwoners laaggeletterd, met een uitschieter van 16% in de Zaanstreek. Laaggeletterden kunnen vaak een beetje lezen, schrijven of rekenen, maar beheersen deze vaardigheden onvoldoende om goed mee te kunnen doen in onze samenleving.

Daarnaast heeft zo’n 29% van de Nederlanders beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit houdt in dat zij moeite hebben met het begrijpen van informatie die hen wordt aangeboden door zorgverleners en met het vinden van hun weg in de zorg.

Op maat ondersteuning voor huisartsenpraktijken

Samen met het Achterstandsfonds bieden we huisartspraktijken met patiënten in achterstandswijken op maat ondersteuning zoals nascholing, het opzetten van een activiteit of een spreekuur met partners uit de wijk.

“Ik vul het formulier thuis wel in.”

We hebben veel praktische tips gekregen bij de praktijkscan.

Tips over eenvoudige woorden, maar ook over de bewegwijzering.

Candy Smit, doktersassistente in Purmerend

1-uursconsult

Hierdoor heeft de huisarts of POH meer tijd voor de patiënt om bijvoorbeeld uitleg te geven over medicijngebruik of voor begeleiding bij stoppen met roken.

Tolkentelefoon

De tolkentelefoon is gratis voor huisartsenpraktijken in Zaanstreek Waterland. Er hoeft niet van tevoren te worden gereserveerd en de factuur wordt automatisch verwerkt door het Achterstandsfonds waardoor de praktijk geen rekening ontvangt.

Een tolk inschakelen kan door te bellen naar: 088 25 55 222. Het klantnummer voor de huisartsenpraktijk en de handleiding kun je opvragen bij jouw wijkcoördinator of via info@hzwhuisartsenzorg.nl

Praktijkscan

Een praktijkbezoek door ZONH/ASF om samen te kijken hoe de beleving is vanuit het oogpunt van een ‘laaggeletterde patiënt’. Er wordt gekeken naar o.a. de wachtkamer, folders, telefoonbandje, inschrijfformulieren en website. Daarna ontvang je praktisch advies.

Opleiding voor eigen medewerkers

Samen inventariseren we opleidingswensen en stellen een plan op. Voorbeelden van trainingen: Omgaan met ongewenst gedrag, Medisch Engels, Laaggeletterdheid in combinatie met chronische aandoeningen.

“Sorry ik ben mijn bril vergeten.”

Wanneer komt de huisartsenpraktijk in aanmerking voor een vergoeding vanuit Achterstandsfonds Noord-Holland?

De hoogte van de financiële vergoeding voor een huisartsenpraktijk hangt af van het percentage patiënten van een praktijk dat woonachtig is in een achterstandswijk (‘achterstandspatiënten’). Op basis van Vektis informatie wordt een ster toegekend aan een praktijk met een vergoedingsbudget. De wijkcoördinator kan je hier meer over vertellen.

Wist je dat je problemen met taal ook in je HIS kunt registreren?

Dit kun je doen via de volgende ICPC-codes.

  • Z07.1 (analfabetisme): gebruiken voor laaggeletterdheid.
    In tekst omschrijving op E-regel en episode aanpassen.
  • Z04 (sociaal-cultureel probleem): gebruiken voor taalbarrière. In omschrijving op de E-regel en episode aanpassen.
  • Als er sprake is van zowel laaggeletterdheid als een taalbarrière kun je beide coderingen gebruiken.

Toolkit laaggeletterdheid

Naast algemene tips ook per thema: COPD, CVRM, DM2, kanker, voeding en leefstijl, Positieve Gezondheid en Ramadan.

Naar de toolkit

Toolkit anderstaligen

Voor elk materiaal is aangegeven in welke talen deze beschikbaar is.

Naar de toolkit

Toolkit Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen

Vergoedingen en communicatiehulpmiddelen zoals praatplaten. Ook is er een lijst met organisaties die psychische hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

Naar de toolkit

Gratis e-learnings

Aanpak van laaggeletterdheid (gezondheid)

Deze gratis e-learning van Stichting Lezen en Schrijven duurt ongeveer 45 minuten en gaat over herkennen en motiveren.

Naar de e-learning

Effectieve communicatie in de zorg

Deze gratis e-learning van Pharos duurt 2 uur en bestaat uit 4 modules die ook los te volgen zijn.

Naar de e-learning

Meer doen met laaggeletterdheid en anderstaligen?

ASF Noord-Holland ondersteunt huisartsen in achterstandswijken op het gebied van laaggeletterdheid. Neem voor meer informatie contact op met jouw wijkcoördinator.

Floor Groot

Wijkcoördinator Zaandam a.i. 075 20 10 221 f.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend en Beemster 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl