Proactieve Zorgplanning (PZP stappenplan)

Proactieve Zorgplanning (PZP) maakt het mogelijk voor individuen om persoonlijke wensen en grenzen voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen. Deze kan men bespreken met naasten en zorgverleners, vastleggen en zo nodig herzien.

Proactieve zorgplanning is bedoelt voor elk individu, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd. Het doel van PZP is het voorkomen van onder- of overbehandeling in de palliatieve fase en het leveren van passende zorg.


Idealiter vindt zo’n gesprek plaats op een rustig moment, vóórdat een mogelijk acute situatie zich voordoet. Bij voorkeur door de huisarts of zorgverlener met wie de patiënt een goede behandelrelatie heeft en die bekend is met de ziektegeschiedenis.

“Als iemand niet meer beter wordt, kun je nog steeds veel voor hem of haar betekenen.”

Rinske Lankhorst, kaderhuisarts palliatieve zorg

Er zijn 5 verschillende stappen binnen de proactieve zorgplanning: