PZP stappenplan

Om goede en passende medische zorg te geven is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften.

Idealiter vindt zo’n gesprek plaats op een rustig moment, vóórdat een mogelijk acute situatie zich voordoet. Bij voorkeur door de huisarts of zorgverlener met wie de patiënt een goede behandelrelatie heeft en die bekend is met de ziektegeschiedenis.

“Als iemand niet meer beter wordt, kun je nog steeds veel voor hem of haar betekenen.”

Rinske Lankhorst, kaderhuisarts palliatieve zorg

Er zijn 6 verschillende stappen.

Pieter Knibbe en Rinske Lankhorst (kaderartsen palliatieve zorg én lid van commissie Palliatieve Zorg) hebben reeds diverse scholingen verzorgd over het PZP-gesprek.