Wijkgericht werken

Wijkgericht werken is verbindingen en samenwerking verbeteren tussen zorgverleners en alle relevante samenwerkingspartners rond patiënten in de dorpen en wijken in Zaanstreek Waterland.

Wat houdt wijkgericht werken in?

In de huisartsenpraktijk komen ook vragen voorbij die met andere levensgebieden te maken hebben dan gezondheid. Daarbij kun je denken aan geldzorgen, relatieproblemen, burenruzies, werkloosheid, eenzaamheid, huisvesting, stress of somberheid.

“Goed samen werken kun je niet alleen. Het moet van twee of soms van nog veel meer kanten komen.”

Annelies Besseling, wijkcoördinator

Doel van wijkgericht werken

Met wijkgericht werken willen we werkdruk verlagen in de huisartsenpraktijken. Daardoor dragen wij (indirect) bij aan betere zorg en welbevinden van de patiënt. Daarnaast is samenwerken met anderen leuk en verhoogt het je werkplezier!

Dat betekent dat we drempels willen wegnemen, zodat het gebruik maken van alle voorzieningen en andere professionals in een wijk voor iedereen meer toegankelijk is. Het begint met kennismaken met andere organisaties en belangrijke partijen in een wijk. Het is belangrijk te weten van elkaar welke bijdrage geleverd kan worden ten behoeve van de gezondheid en het welbevinden van de patiënt. Met dat doel voor ogen wordt een duurzame samenwerking in de wijk nagestreefd voor de inwoners van Zaanstreek Waterland.

Kijken naar de patiënt in plaats van de klacht

Vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid bevorderen we het breed kijken naar de zorg- en de ondersteuningsbehoefte van patiënten. Vervolgens kan de hulp die het best aansluit worden ingezet. Daarvoor is het nodig dat de juiste samenwerkingspartners in de wijken elkaar kennen en weten te vinden.

“Samen met de praktijk kijken we naar het netwerk in de wijk.

We kijken wat goed gaat, wat beter kan en waar behoefte aan is.”      

Saskia Jonker, wijkcoördinator

Waarmee kan een wijkcoördinator de huisartsenpraktijk ondersteunen?

De wijkcoördinator kan de huisartsenpraktijk ondersteunen bij het aangaan of verdiepen van  samenwerking, aansluitend bij de behoefte van de praktijk. De wijkcoördinator kan kennis ophalen en delen van alle mogelijke partijen in de eerste lijn en het sociaal domein. Ook als het gaat om informele zorg zoals van vrijwilligersorganisaties of mantelzorgers.

Daarnaast signaleert de wijkcoördinator waar behoeftes en prioriteiten liggen en onderzoekt de mogelijkheden om de aansluiting tussen de huisartsenzorg en relevante samenwerkingspartners te verbeteren en obstakels die in de weg staan weg te nemen.

Ten slotte legt de wijkcoördinator verbindingen tussen de verschillende organisaties en zorgt voor een goede informatievoorziening. De wijkcoördinator kan een overleg en/of netwerkbijeenkomst op gang brengen en/of themabijeenkomsten ondersteunen.

Wijkgericht werken is maatwerk, elke wijk is anders

De wijken en dorpen in de regio Zaanstreek Waterland hebben hun eigen kenmerken met ook zo hun eigen wensen en behoeften. Dit maakt dat wijkgericht werken vooral maatwerk is.

Handig

Voorbeeld netwerkkaart 1 (PDF)

PDF bestand

Voorbeeld netwerkkaart 2 (Excel)

Dit bestand kun je gebruiken om een netwerkkaart voor voor je eigen wijk te maken.

Downloaden

Nieuws

Wat kan een mantelzorgcoördinator betekenen voor een huisarts?

Mantelzorgmakelaars kunnen ondersteuning bieden en als belangenbehartiger optreden in complexe zorgsituaties. Handig dus om in te schakelen!

Lees verder

Samen sterk in de wijk

Saskia Jonker is begin dit jaar gestart als Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer. David Kooi is wijkmanager in Assendelft. Twee functies die elkaar mooi aanvullen.

Lees verder

Wijkgerichter werken – wat is dat dan?

Annelies is eind 2021 gestart als Wijkcoördinator Zaanstad Zuid bij Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland. Lees meer over haar in dit interview.

Lees verder

Jeroen Kolkman van MABZ over wijkgericht werken

Interview met Jeroen Kolkman, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij het MABZ (Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg) en deelnemer aan het wijkoverleg Wheermolen (Purmerend) met o.a. huisarts Liesbeth Vos.

Lees verder

Huisarts Liesbeth Vos over wijkgericht werken

Interview met huisarts Liesbeth Vos over wijkgericht werken in Wheermolen (Purmerend).

Lees verder

Welke wijkcoördinator hoort bij mijn wijk?

Annelies Besseling

Wijkcoördinator Zaandam 06-53242078 a.besseling@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend en Beemster 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl