Wijkgericht werken

Wijkgericht werken is verbindingen en samenwerking verbeteren tussen zorgverleners en alle relevante samenwerkingspartners rond patiënten in de dorpen en wijken in Zaanstreek Waterland.

De wijkcoördinatoren kunnen er aan bijdragen dat de samenwerking tussen huisartsen en relevante samenwerkingspartners op gang komt of makkelijker gaat verlopen.

Vanuit het gedachtegoed van Positieve Gezondheid kijken we breed naar de zorg- en de ondersteuningsbehoefte van patiënten. De hulp die het best aansluit kan worden ingezet als de juiste samenwerkingspartners in de wijken elkaar kennen en weten te vinden.

Met dat doel voor ogen wordt een duurzame samenwerking in de buurt of wijk nagestreefd voor de inwoners van Zaanstreek Waterland.

Welke wijkcoördinator hoort bij mijn wijk?

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend, Beemster & Landsmeer 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl

Waarmee kan een wijkcoördinator de huisartsenpraktijk ondersteunen?

De wijkcoördinator kan:

  • Vragen beantwoorden over de sociale kaart. De Wijkcoördinator haalt kennis op over relevante samenwerkingspartijen én deelt deze in de wijk. Dit is in de eerste lijn en het sociaal domein, maar ook informele zorg zoals vrijwilligersorganisaties en mantelzorgers.
  • Ondersteunen bij het verbeteren van verbindingen tussen de huisartsenzorg en ketenpartners in de wijk. Contact leggen, bemiddelen, een overleg, netwerk- of themabijeenkomst aanzwengelen, ondersteunen en/of organiseren hoort hier ook bij.
  • Meedenken over casuïstiek. De Wijkcoördinator kan gericht met de huisarts meedenken over mogelijkheden voor een patiënt binnen het sociaal domein en de wijk. Vanuit HZW kan er ondersteuning geboden worden in het digitaal verwijzen met VIPLive.

Wijkgericht werken is maatwerk, elke wijk is anders

Alle wijken en dorpen in de regio Zaanstreek Waterland hebben hun eigen kenmerken met ook zo hun eigen wensen en behoeften. Dit maakt dat wijkgericht werken vooral maatwerk is.

Verwijsrecept voor de patiënt

Het is voor de huisarts en POH nu mogelijk om direct, snel en veilig te verwijzen naar het sociaal wijkteam (SWT) met de samenwerkingstool VIPLive.

Aan de hand van een digitaal verwijsformulier kan de huisarts/POH verwijzen als blijkt dat de patiënt bijvoorbeeld:

  • een probleem ervaart op een ander vlak dan medisch,
  • een hulpvraag heeft over bijvoorbeeld mantelzorg,
  • geldzorgen heeft.

Met deze ‘verwijsroute’ kan het SWT ook een terugkoppeling geven aan de huisartsenpraktijk.

Handig

Wijkkaart (versie november 2023)

PDF bestand

Voorbeeld netwerkkaart 2 (Excel)

Dit bestand kun je gebruiken om een netwerkkaart voor voor je eigen wijk te maken.

Downloaden

Podcasts

De Innovatieve Huisarts afl. 7: Esther Visscher: Digitaal buurtplein onderdeel wijkgerichte samenwerking

Esther Visscher vertelt hoe wijkgerichte samenwerking in de wijk Achtse Barrier (AB) in Eindhoven is ontstaan en vorm gegeven. Het digitaal buurtplein AB zorgt ervoor dat bewoners en hulpverleners elkaar nog beter kunnen vinden. Een mooie innovatie waarbij bewonersinitiatieven een prominente rol spelen.

Duur: 26 minuten.