Menu Sluiten

Welkom op de website van HZW Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland.

Huisartsorganisatie HZW vertegenwoordigt de huisartsen uit Zaanstreek en Waterland.

Het huisartsenbestuur HZW bestaat uit:

  • Arzu Milli (voorzitter)
  • Janneke Koehoorn (penningmeester)
  • Paul Grootes (secretaris)
  • Susan van Gellekom (bestuurslid)

HZW SEZ
Samen Eerstelijns Zorggroep (HZW SEZ) is een eerstelijns-organisatie in Zaanstreek & Waterland. HZW SEZ verleent en organiseert de ketenzorg voor chronische aandoeningen zoals diabetes, COPD, hart- en vaatziekten (CVRM) en Ouderenzorg.

Daarnaast ondersteunen wij samenwerkingen met huisartsenpraktijken en overige eerste- en tweedelijnszorg organisaties en de verschillende domeinen (sociaal domein en gemeente). Verder stimuleert en initiëren wij scholingen, projecten en zorginnovaties.

Samen is één van onze kernwaarden: we werken nauw samen met aangesloten huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, verpleeg- en verzorgingshuizen, thuisorganisatie, gemeentes.

Ons aandachtsgebied telt ongeveer 330.000 inwoners in de regio, 134 huisartsen en 95 huisartsenpraktijken.

Op dit moment werken er circa 30 medewerkers aan de doorontwikkeling van ketenzorg, zorgverbetering en ondersteuning van huisartsenpraktijken.

Voor meer informatie zie www.zorggroepsez.nl.

HZW Huisartsenposten
Voor huisartsenzorg buiten de praktijkuren hebben de huisartsen in Zaanstreek een huisartsenpost ‘Spoedzorg Zaanstreek’ in het Zaans Medisch Centrum in Zaandam. De huisartsen in Waterland hebben een huisartsenpost ‘Spoedpost Waterland’ in het Dijklanderziekenhuis te Purmerend.
De huisartsenpost is alleen bedoeld voor spoedeisende medische hulp, die niet kan wachten tot de eigen huisarts weer bereikbaar is.
Bij de huisartsenposten werken circa 90 (parttime) medewerkers.

Voor meer informatie zie www.huisartsenposten.nl.