Zorg op Afstand

Onderdeel van Meer Tijd voor de Patiënt.

De afgelopen jaren zijn de ontwikkelingen binnen het doen van videoconsulten razendsnel verbeterd. Hierdoor is het steeds makkelijker geworden om de patiënt via een beeldbel afspraak te zien.

Waarom zou je beeldbellen verkiezen boven een simpel telefoontje?

Patiënten ervaren beeldbellen als persoonlijker dan een telefoon gesprek. Patiënten missen het oogcontact en de non-verbale communicatie bij een telefonisch consult, iets wat een videoconsult wél kan bieden.

Verder is het voor de patiënt makkelijker om mantelzorgers en/of familie te betrekken bij het consult.1

Daarnaast kan de hulpverlener beter een inschatting maken wat het effect is op de patiënt van bijvoorbeeld een slecht nieuws gesprek door het zien van de emoties en non verbale communicatie.2

Patiënten ervaren beeldbellen als persoonlijker dan een telefoon gesprek.

Bij welke patiënten kan beeldbellen ingezet worden?

Dit kan bijvoorbeeld bij chronische patiënten met een stabiel verloop, bij het geven van voorlichting of het bespreken van uitslagen.

Daarnaast kan er overwogen worden om beeldbellen in te zetten bij slechtnieuwsgesprekken. Er zal echter altijd met de patiënt besproken moeten worden of beeldbellen de manier van consulteren is die gewenst is.

Er zijn natuurlijk ook situaties waarbij een videoconsult minder geschikt is, zoals bij spoedeisende gevallen, onveilige thuissituaties, wilsonbekwame patiënten of patiënten die niet digitaal vaardig genoeg zijn. 3

Wat zeggen zorgverzekeraars over beeldbellen?

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Patiëntenfederatie Nederland vinden dat patiënten het recht moeten krijgen om zélf te kiezen wat voor zorg ze willen: digitaal of fysiek op het spreekuur. “Zelfs met een moeilijk gesprek kan het fijn zijn om dat via een beeldscherm thuis te doen, want dan kan je bijvoorbeeld iedereen erbij hebben. Dat past soms niet eens in een spreekkamer,” zegt ZN-directeur Petra van Holst.

Patiënten die liever bij de arts langsgaan of een combinatie met digitale zorg willen, moeten die mogelijkheid óók hebben, vinden ZN en de Patiëntenfederatie. “Mensen reageren erg verschillend op digitale zorg,” erkent Patiëntenfederatie directeur-bestuurder Dianda Veldman. “Ze moeten het gevoel hebben dat het geen mindere zorg is. Het is vaak ook een kwestie van wennen.” 4

Elke zorgverlener die video consulten wilt gaan toepassen in zijn of haar praktijk moet dit kunnen doen. Daarom zijn ook videoconsulten gewoon te declareren bij de zorgverzekering. 5

Digitale zorg is geen mindere zorg.

Meer Tijd voor de Patiënt: Zorg op Afstand

Vanaf 2023 bied HZW het programma Zorg op Afstand aan in het kader van Meer Tijd voor de Patiënt. In dit programma komt het beeldbellen aan bod, maar ook de technische eisen die hierbij komen kijken en de tools die hiervoor nodig zijn.

We bespreken samen tijdens een praktijkbezoek hoe het beeldbellen praktisch ingezet kan worden. Daarnaast stellen we doelen. Na dit bezoek kan er al direct gestart worden met beeldbellen!

Na 6 weken is er een evaluatiemoment waar eventueel de doelen bijgesteld worden. Na 3 maanden is er een fysieke intervisiebijeenkomst. Op die manier kan elke deelnemende praktijk zijn of haar ervaringen, tips en tricks kunnen delen.

Handig

Voor het project Zorg op Afstand heeft HZW een toolkit ontwikkeld ter ondersteuning van het beeldbellen. Deze is gratis te downloaden. Klik op de onderstaande link om deze toolkit te openen.

Podcasts

De Innovatieve Huisarts afl. 6: Judith Neijssen: Beeldbellen vast onderdeel van het spreekuur

Judith Neijssen begon al voor de coronacrisis met beeldbellen en inmiddels is het voor haar en haar patiënten niet meer weg te denken. Ze vertelt hoe ze een beeldbelspreekuur heeft ingericht en wat het heeft opgeleverd.

Duur: 28 minuten.

Meer weten?

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl

Bronnen bij dit artikel

1 Patiënt wil arts graag zien bij zorg op afstand (Skipr, 21 juli 2021)

2 Video consult niet meer weg te denken maar patiënt kiest soms fysiek contact (NTVH, oktober 2020)

3 Praktijkplan beeldbellen (NVZ, maart 2022)

4 Patiënt moet recht krijgen op digitale zorg (AD, 26 juli 2021)

5 NZa brengt extra verruiming aan voor zorg op afstand ( NZa, maart 2020)