Cliëntenraad

V.l.n.r: Jeroen Riemeijer, Monique Hollema en Jeanette van der Starre.

De Cliëntenraad (CR) van HZW is opgericht in 2022. De raad heeft het eerste jaar veel tijd geïnvesteerd in het leren kennen van onze organisatie, de huisartsenzorg in het algemeen en het werken als CR.

Zo hebben zij meegekeken bij het werken op de Huisartsenposten in Zaandam en Purmerend en deelgenomen aan de voorgesprekken m.b.t. een nieuw lid van de Raad van Commissarissen. Op verzoek heeft de CR meegedacht over het patiënttevredenheidsonderzoek bij bezoekers van de Huisartsenpost, beleid ongewenst gedrag en het Osteoporose-project in het Zaans Medisch Centrum.

De CR denkt actief mee over de toekomst van de huisartsenzorg.

Er zijn gesprekken geweest met huisartsen in hun eigen praktijk, o.a. over ouderenzorg. Ook is er een gesprek geweest met onze kwaliteits- en klachtenfunctionaris over de klachtenregeling en de kwartaalrapportages. Naast de CR-vergaderingen zijn er vier overleggen geweest met de directeur en de manager interne organisatie.

Ieder kwartaal vindt er overleg plaats met de directeur en manager interne organisatie. De Cliëntenraad wordt dan geïnformeerd over ontwikkelingen in de huisartsenzorg in onze regio.

Waarom een Cliëntenraad?

De Cliëntenraad komt op voor de belangen van de inwoners van Zaanstreek en Waterland. De raad denkt mee en heeft inspraak in het beleid van HZW met als doel, vanuit een patiënten-perspectief, de zorgverlening te verbeteren.  De leden van de raad worden op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen HZW en houden in de gaten welke invloed deze hebben op cliënten. Zo vormen zij een brug tussen wat belangrijk is voor de cliënten en de beslissingen die HZW neemt. Daar wordt de zorg beter van! 

De raad wordt tevens betrokken bij vraagstukken zoals een patiënttevredenheidsonderzoek.

De CR kan gevraagd of ongevraagd advies geven aan bestuur en directie over onderwerpen die van belang zijn voor de cliënten.

Wie zitten er in de Cliëntenraad?

De Cliëntenraad bestaat uit Jeroen Riemeijer (voorzitter), Jeannette van der Starre (secretaris) en Monique Hollema-Spijker (vice-voorzitter) en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris. 

Contact met de Cliëntenraad

Heb je iets opgemerkt of zie je verbeterpunten t.a.v. de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland of de huisartsenzorg in onze regio? Neem dan contact met ons op.

Contactadres: clientenraad@hzwhuisartsenzorg.nl

De Cliëntenraad is geen klachten commissie. Heb je een tip, compliment of klacht over de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland? Vul dan dit formulier in.

Vragen?

Marjolein Boots

Manager Interne Organisatie 075-2010221 m.boots@hzwhuisartsenzorg.nl
Wellicht ook interessant