Meekijkconsult/Digitaal Anderhalvelijnsconsult (DAC)

Sinds 2021 kunnen huisartsen gebruik maken van het meekijkconsult/DAC. Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van het meekijkconsult/DAC door huisartsen in onze regio.

De mogelijkheden (aanbod specialisme) zijn in 2022 en 2023 uitgebreid door het Dijklander Ziekenhuis en het Zaans Medisch Centrum én meer vakgroepen zullen volgen.

Wat is een meekijkconsult/DAC?

Via een meekijkconsult/DAC kan een huisarts advies vragen aan de specialist, bijvoorbeeld of de patiënt in de eerste lijn gediagnosticeerd, behandeld en/of begeleid kan worden of dat de patiënt toch moet worden verwezen naar de specialist. Het gaat hierbij om patiënten die nog niet onder behandeling zijn in het ziekenhuis voor klachten waar het meekijkconsult voor wordt ingezet.

“Maar ook als je twijfelt, kan het meekijkconsult heel handig zijn. Zo vraag ik bijvoorbeeld de MDL af en toe of het zinvol is een scopie aan te vragen.”

Huisarts Miriam Smit, HOED Wheermolen – Smit en Vos, in Purmerend

Overzicht ZMC

 • Allergologie
 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Gynaecologie
 • Heelkunde
 • Interne – Algemeen
 • Interne – Hematologie
 • Interne – Nefrologie
 • Kindergeneeskunde
 • KNO
 • Longgeneeskunde
 • Maag-, darm-, en leverziekten
 • Orthopedie
 • Urologie

De specialismen chirurgie en psychiatrie zijn in ontwikkeling.

Overzicht Dijklander

 • Cardiologie
 • Dermatologie
 • Geriatrie
 • Interne – Endocrinologie
 • Interne – Nefrologie
 • Kindergeneeskunde
 • Maag-, darm-, en leverziekten
 • Neurologie (nieuw per 1 april)
 • Orthopedie
 • Psychiatrie
 • Revalidatie
 • Urologie

Het specialisme reumatologie is in ontwikkeling.

Wat zijn de voordelen van een meekijkconsult/DAC?

 • Op afstand gericht advies van de specialist aan de verwijzer
 • Voorkomen van (onnodige) verwijzingen naar het ziekenhuis
 • Minder (verstorend) telefonisch overleg tussen verwijzers en specialisten
 • De specialist kan op vaste tijdstippen de meekijkconsulten beantwoorden
 • Nauwelijks wachttijd voor patiënt
 • Daling toegangstijden voor patiënten met een poliklinisch consult
 • Hoofdbehandelaarschap blijft bij huisarts; er wordt geen 2elijns DBC geopend
 • Vergoeding huisarts voor 1elijns prestatie
 • Vergoeding medisch specialist voor 2elijns prestatie
 • Eigen risico van patiënt wordt niet aangesproken
 • Bevorderen van transmurale kennisuitwisseling en regionale samenwerking

“Het meekijkconsult geeft me onder andere de ruimte om het antwoord aan de huisarts nog te onderbouwen met literatuur. Hier leert de huisarts van, maar ikzelf ook.”

Uroloog Afina Glas – ZMC

Waar is het meekijkconsult/DAC in ZorgDomein te vinden?

Het meekijkconsult/DAC staat in het hoofdmenu van ZorgDomein onder het tabblad ‘TELECONSULTATIE’. Verder is het meekijkconsult te vinden tussen het andere zorgaanbod van het betreffende specialisme via het tabblad ‘MEDISCHE SPECIALISTISCHE ZORG’.

In- en exclusiecriteria

Per specialisme gelden er specifieke in- en exclusiecriteria per meekijkconsult/DAC. Deze vind je in de toelichting per meekijkconsult in ZorgDomein.

Antwoord van specialist

Afhankelijk van het specialisme ontvang je op werkdagen binnen 24 uur of uiterlijk binnen 3 dagen antwoord van de specialist. Het antwoord ontvang je direct in jouw HIS, via Edifact.

Financiële vergoeding meekijkconsult/DAC

Alle huisartsen zijn inmiddels geïnformeerd over de nieuwe tarieven voor 2024.

HZW heeft met Zilveren Kruis afgesproken het declaratieproces voor de huisartsen eenvoudiger te maken:

 • De huisarts declareert vanaf 2024 alleen het huisartsentarief per meekijkconsult/DAC via prestatiecode 31325 (let op dit is een andere code dan 2023!)
 • De huisartsenpraktijk ontvangt GEEN factuur meer van het ziekenhuis
 • HZW declareert het specialistentarief en de overhead bij Zilveren Kruis

Vragen?

Voor vragen en/of opmerkingen over het meekijkconsult/DAC kun je contact opnemen met Cindy Groot.

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl