Zelfmetingen

Onderdeel van Meer Tijd voor de Patiënt

Patiënten komen regelmatig naar de huisartsenpraktijk voor controles die ze zelf thuis kunnen doen. Zelfmetingen kunnen gemakkelijk doorgegeven worden door middel van de Spreekuur.nl app of via het patiënten portaal. Zo kunnen we voorkomen dat de patiënt naar de huisartsenpraktijk komt voor iets wat ook thuis kan worden gemeten.

Hoe pakken we dit aan?

Samen met de hele praktijk wordt een proces analyse gemaakt van de huidige én van de gewenste situatie. Vervolgens wordt het protocol hierop aangepast. Deze aangepaste werkwijze gaan we vervolgens uitproberen met een aantal patiënten die mee willen doen met zelfmetingen. Zodra dit goed gaat, wordt deze manier van meten opengesteld voor de gehele patiëntenpopulatie van de praktijk.

Zelfmetingen zorgt voor een vermindering in het aantal consulten voor de praktijkondersteuner

Doel van het zelfmeten

Door de inzet van thuismetingen voorkomt de praktijkondersteuner dat een patiënt voor een meting naar de praktijk komt die de patiënt zelfstandig kan doen. Hierdoor komt er een afname in de aantallen consulten en hoeft er alleen aan consult plaats te vinden wanneer de waarde afwijken (of wanneer er een andere rede is voor een fysieke afspraak). Dit zorgt voor een vermindering in het aantal consulten voor de POH, scheelt (reis)tijd voor de patiënt en vergroot zijn/haar autonomie.

Meer Tijd voor de Patiënt: Zelfmetingen

Vanaf 2023 bied HZW het programma Zelfmetingen aan in het kader van Meer Tijd voor de Patiënt. In dit programma komt het zelfmeten aan bod, maar ook de technische eisen die hierbij komen kijken en de tools die hiervoor nodig zijn.

Wat zijn de mogelijkheden?

Spreekuur.nl

Je nodigt de patiënt uit voor de app Spreekuur.nl via VIPLive en selecteert het type, de frequentie en de duur van de thuismeting. De patiënt ontvangt in de Spreekuur.nl app een notificatie als het tijd is voor een meting. Je ontvangt de meting in VIPLive en kan deze terugkoppelen naar het HIS in het diagnostisch dossier.

Mijngezondheid.net

Maak je binnen je praktijk gebruik van patiëntenportaal Mijngezondheid.net en neem je de module Zelfmetingen af? Als een patiënt een account heeft, kan je de patiënt aanmelden voor thuismetingen. De patiënt vult de meting in via het patiëntenportaal, waarna je de meting ontvangt in het HIS.

Uw Zorg Online

Gebruikers van patiëntenportaal Uw Zorg Online kunnen de optie Zelfmetingen openzetten. Als de patiënt een account heeft voor Uw Zorg Online, dan kan hij of zij zijn thuismetingen invoeren. Je ontvangt de meting direct in uw HIS.

Meer weten?

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl