Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is zorg die gegeven wordt aan mensen die ongeneselijk ziek zijn. Dit is niet hetzelfde als terminaal. De palliatieve fase kan jaren duren. Bij de terminale fase wordt het sterven op korte termijn verwacht (binnen 3 maanden). Palliatieve ondersteuning gaat over het ondersteunen bij een zo goed mogelijke kwaliteit van leven op de volgende aspecten:

  • lichamelijk
  • psychisch
  • zingeving
  • sociaal

“We geven als huisarts aan heel veel verschillende patiënten zorg, maar de zorg die je iemand aan het einde van zijn leven biedt kun je maar één keer doen. Voor de patiënt, maar ook voor de familie. Het is mooi om het te kunnen doen zoals de patiënt dat graag wil.”

Pieter Knibbe, kaderhuisarts palliatieve zorg

“Als iemand niet meer beter wordt, kun je nog steeds veel voor hem of haar betekenen.”

Rinske Lankhorst, kaderhuisarts palliatieve zorg


Proactieve Zorgplanning (PZP)

Proactieve Zorgplanning (PZP) is de mogelijkheid voor individuen om persoonlijke wensen/voorkeuren en grenzen voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, te bespreken met naasten en zorgverleners, vast te leggen en zo nodig te herzien.

Voor elk individu, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Het doel van PZP is het voorkomen van onder- of overbehandeling in de palliatieve fase en het leveren van passende zorg.


PaTz

Wil je als huisarts deelnemen aan een PaTz groep? Heb je als huisarts belangstelling om met diverse zorgverleners een PaTz groep op te starten? Laat het ons weten dan kunnen wij je meer informatie geven of verder adviseren.


Regioplatform

In de regio Zaanstreek Waterland is al geruime tijd veel aandacht voor Proactieve Zorgplanning. HZW is een partner in het Regioplatform waar PZP verder wordt uitgewerkt. Het ontwikkelen van een uniforme werkwijze om informatie voor betrokken zorgverleners, patiënt en naasten deelbaar te maken in de regio is in volle gang. Als partner van het Regioplatform wil HZW de huisartsenpraktijken in de regio Zaanstreek Waterland vooruitlopend ondersteunen bij de praktische invulling en bekostiging van de implementatie van de PZP gesprekken.

Kijk voor alle informatie en de stand van zaken over Proactieve Zorgplanning in de regio op de website van het Regioplatform.

Palliatieve consultatie

Is er een palliatief probleem? Heb je behoefte aan even sparren over een patiënt? Neem dan contact op. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis.

Contactgegevens kaderartsen


Handig

Handleiding Proactieve Zorgplanning (PZP) in VIPLive

PDF bestand

VIPLive – ACP/ PZP print formulier patiënt versie (februari 2023)

PDF bestand


Vragen?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl