Palliatieve zorg

Goede palliatieve zorg die aansluit op de wensen en behoeften van palliatieve patiënten is belangrijk. Tijdens de hele palliatieve fase voert de huisarts gesprekken met de patiënt en mantelzorgers/familie over de behandeling en het levenseinde.

“Als iemand niet meer beter wordt, kun je nog steeds veel voor hem of haar betekenen.”

Rinske Lankhorst, kaderhuisarts palliatieve zorg

Palliatieve consultatie

Is er een palliatief probleem? Heb je behoefte aan even sparren over een patiënt? Neem dan contact op. Er wordt dan een afspraak gemaakt voor een uitgebreider telefonisch gesprek of een visite aan huis.

Daarnaast is het mogelijk om de hulp van de kaderartsen in te roepen voor handelingen als ascitespunctie of het inbrengen van een maagsonde/maaghevel (als de wijkverpleegkundige dit niet doet). De financiering hiervan loopt via de zorgverzekeraar.

Contactgegevens kaderartsen


Handig

ACP stappenplan (oktober 2022)

PDF bestand

Handleiding Proactieve Zorgplanning (PZP) in VIPLive

PDF bestand

Meer informatie over ouderenzorg

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl