Organisatie

In zowel het bestuur als commissies zijn huisartsen uit de regio vertegenwoordigd.

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW bv) vertegenwoordigt de huisartsen uit Zaanstreek en Waterland.

Onder de paraplu van HZW vallen:

  • Huisartsenposten Zaanstreek Waterland (HZW Huisartsenposten bv). De HAP is er alleen voor dringende zaken die niet kunnen wachten tot je naar je eigen huisarts of zijn vervanger kunt gaan. Er is een post in het Dijklander Ziekenhuis (Purmerend) en een in het Zaans Medisch Centrum (Zaandam).
  • Samen Eerstelijns Zorg (HZW SEZ bv) Hier ligt de focus op ondersteuning van de huisartsenpraktijken voor o.a. de ketenzorg, wijkzorg en samenwerking met andere organisaties  om de praktijken te ondersteunen. Ook wordt er veel scholing georganiseerd.

Erik Schoofs is directeur van de HZW BV Waaronder ook de HZW SEZ bv  en HZW HAP bv vallen.

Coöperatie HZW

De enige aandeelhouder van de HZW bv zijn de huisartsen die zich verenigd hebben in de coöperatie HZW. Zij hebben een gekozen bestuur.