Transmurale zorg

Goed samenwerken is belangrijk voor goede patiëntenzorg.

Transmuraal coördinator

De transmuraal coördinator (TC) is de schakel tussen huisartsen en het ziekenhuis.

De TC voor het Dijklander ziekenhuis is Miriam Smit, huisarts in Purmerend. Voor het ZMC is de TC Derk Runhaar, huisarts in Zaandam.

Transmurale Commissies

De commissies bestaan uit huisartsen uit de regio.

Zaanstreek

 • Derk Runhaar
 • Vacature
 • Vacature

Waterland

 • Miriam Smit
 • Gijs Geerlings
 • Tony van Wieringen

Vanuit HZW neemt Immie Boomgaardt deel aan beide commissies.

Regionale bijeenkomsten voor huisartsen en ziekenhuis

In Zaanstreek organiseren wij samen met het ZMC de Samenwerkingsdagen.

In Waterland organiseren wij samen met het Dijklander Ziekenhuis de Compagnonsdagen.

Huisartsen die in de organisatie zitten zijn:

Zaanstreek

 • Rozemarijn v.d. Sande
 • Patrick Hidalgo
 • Vanessa Huijbens
 • Aref Mehrzad
 • Erol Yilmaz

Waterland

 • Miriam Smit
 • Sanne Schmidt
 • Helgard Neumann

Bij beide groepen sluiten Marieke Kat en Linda Schagen aan vanuit HZW.

Transmurale werkafspraken met Dijklander Ziekenhuis

Second opinion en doorverwijzen

Een patiënt kan en mag altijd om een second opinion vragen. Bij dit verzoek om een second opinion wordt duidelijk vermeld of dit een verzoek van de patiënt, de specialist of beiden is (of indien van toepassing: familie, huisarts, etc.). Het verzoek moet vergezeld gaan met de hulpvraag van de patiënt.
Een second opinion is iets anders dan een doorverwijzing.

Triage verwijzingen Zorgdomein

Verwachtingen over snelheid van triage zijn vastgelegd in deze afspraken. De huisarts belt als patiënt binnen 1 of 2 dagen gezien moet worden óf als er getwijfeld wordt over de spoed. Poliklinieken triëren alle zorgdomeinverwijzingen binnen 2 werkdagen. Als de termijn waarop patiënten gezien moeten worden langer is dan 2 dagen (bijvoorbeeld binnen een week), dan is dat de verantwoordelijkheid van de triërend medisch specialist om de termijn te bepalen.

Doorverwijzen binnen het ziekenhuis

De medisch specialist verwijst in beginsel terug naar de verwijzer, doorgaans de huisarts. De huisarts vervult de functie van regisseur en poortwachter in de zorg van de patiënt.

De volledige afspraken incl. bijlagen zijn op 16 februari 2022 door Marieke Kat verstuurd naar alle huisartsen werkzaam in de regio Waterland.

Vragen?

Immie Boomgaardt

Manager Zorg, Inhoud & Organisatie 075-2010221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl