COPD ketenzorg

COPD is een chronische ziekte die goed behandeld kan worden in een ketenprogramma. Het doel van het ketenprogramma is zorgen voor meer samenwerking, meer afstemming en minder fouten.

Wat zijn de voordelen van ketenzorg?

Door het leveren van ketenzorg zijn alle in de keten geïncludeerde patiënten goed in beeld bij de zorgverlener. Met VIPLive kun je snel en eenvoudig inzien wat de stand van zaken is.

Denk aan:

 • welke patiënten nog niet voor controle zijn geweest
 • bij welke patiënten nog geen CCQ/MRC vragenlijst is ingevuld
 • “hoeveel patiënten met COPD roken nog steeds?” en andere uitkomstindicatoren

Behalve de organisatorische voordelen voor de huisartsenpraktijk heeft ketenzorg ook voordelen voor de patiënt. De patiënt krijgt namelijk geprotocolleerde zorg en een volledige vergoeding van een spirometrie (bij de 1 keer in de 2 jaar niet diagnostisch) én 4 uur consult diëtist.

Welke patiënten komen in aanmerking voor de COPD ketenzorg?

Patiënten die mogen deelnemen aan ketenzorgprogramma COPD zijn/hebben:

 • De diagnose COPD (R95)
 • De diagnose ACO (2 episodes aanmaken, R95 en R96)
 • De huisarts als hoofdbehandelaar
 • Ouder dan 18 jaar

Patiënten die niet kunnen deelnemen aan het ketenprogramma zijn/hebben:

 • De diagnose Astma hebben (R96)
 • De specialist als hoofdbehandelaar
 • Patiënten die geen geprotocolleerde (keten)zorg ontvangen (bijvoorbeeld omdat zij geen ketenzorg willen ontvangen)

Welke ondersteuning bieden wij bij COPD ketenzorg?

 • Vragen over de ketenzorg kunnen altijd telefonisch of per mail gesteld worden. Wij komen ook graag langs bij de praktijk om uitleg te geven over de ketenzorg. Neem contact met ons op via info@hzwhuisartsenzorg.nl.
 • Nascholingen. Zie agenda voor het complete overzicht.
 • Training en ondersteuning bij persoonsgericht werken.
 • Op maat aanpak bij laaggeletterdheid en culturele diversiteit bij patiënten.

Informatie ketenzorg zorgverleners (januari 2023)

PDF bestand

Patiëntinformatie over chronische zorg

PDF bestand

Eenvoudige informatie over COPD voor je patiënt

In de toolkit laaggeletterdheid is er een apart onderdeel over COPD.

Naar de toolkit

Informatie over COPD in een andere taal

In de toolkit anderstaligen is er een apart onderdeel over COPD.

Naar de toolkit

NHG website voor tabellen en schema’s

Wanneer je op de NHG website op Tabellen en schema’s klikt krijg je een mooi overzicht van alle tabellen en schema’s opgenomen in de NHG standaard.

Naar NHG website

Meer weten?

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl