CVRM ketenzorg

CVRM ketenzorg is gericht op het monitoren, diagnosticeren en behandelen van patiënten met een (risico op) chronische ziekte van hart en vaten. Het doel van het ketenprogramma is zorgen voor meer samenwerking, meer afstemming en minder fouten.

Wat zijn de voordelen van ketenzorg?

Door het leveren van ketenzorg zijn alle in de keten geïncludeerde patiënten goed in beeld bij de zorgverlener. Met VIPLive kun je snel en eenvoudig inzien wat de stand van zaken is.

Denk aan:

  • welke patiënten nog niet voor controle zijn geweest
  • bij welke patiënten nog geen bloeddruk gemeten is
  • “hoeveel patiënten, met een hoog risico op hart en vaat ziekte, roken nog steeds?” en andere uitkomstindicatoren

Behalve de organisatorische voordelen voor de huisartsenpraktijk heeft ketenzorg ook voordelen voor de patiënt. De patiënt krijgt namelijk geprotocolleerde zorg en een volledige vergoeding van 4 uur consult diëtist.

Welke ondersteuning bieden wij bij de CVRM ketenzorg?

  • Vragen over de ketenzorg kunnen altijd telefonisch of per mail gesteld worden. Wij komen ook graag langs bij de praktijk om uitleg te geven over de ketenzorg. Neem contact met ons op via info@hzwhuisartsenzorg.nl.
  • Nascholingen. Zie agenda voor het complete overzicht.
  • Training en ondersteuning bij persoonsgericht werken.
  • Op maat aanpak bij laaggeletterdheid en culturele diversiteit bij patiënten.

Handig

Informatie ketenzorg zorgverleners (januari 2023)

PDF bestand

Patiëntinformatie over chronische zorg

PDF bestand

CVRM Risicoschattingsblad

PDF bestand

Eenvoudige informatie over CVRM voor je patiënt

In de toolkit laaggeletterdheid is er een apart onderdeel over DM.

Naar de toolkit

Informatie over CVRM in een andere taal

In de toolkit anderstaligen is er een apart onderdeel over DM.

Naar de toolkit

Handleidingen en webinars

Zoek je een handleiding of webinar voor VIPLive?

Lees verder

Meer weten?

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl