Overdracht van huisartsenpraktijk naar de HAP

Een goede overdracht is belangrijk. De werkafspraak is dat de overdrachten via het HIS lopen.