GGZ Commissie

De GGZ commissie ondersteunt de huisartsenzorg in Zaanstreek Waterland bij uitvoering van medisch generalistische taken ten behoeve van de GGZ zorg. Met als beoogd resultaat passende (regionale) GGZ-zorg voor de huisartsenpatiënten van de regio met snel en juist verwijzing voor zorg en hulp in het sociaal domein voor jeugd en volwassenen in onze regio.

Als commissie zijn we het aanspreekpunt voor de huisartsen en samenwerkingspartijen in de GGZ zorg.
We ondersteunen en stimuleren ontwikkelingen en verbetertrajecten met de regionale partijen om de patiënt goed en snel te verwijzen naar de juiste plek binnen de GGZ zorg of het sociaal domein. Daarnaast overlegt de commissie periodiek met (keten)partners voor het verbeteren van samenwerkingsafspraken en verwijzen naar de GGZ zorg.

De volgende huisartsen zitten in de GGZ Commissie:

 • Robert Walpot
 • Maaike Rietbergen
 • Hanneke Verlinden
 • Laura Kemper
 • Ellinore Tellegen

Vanuit HZW zit Floor Groot bij deze commissie.

Speerpunten

 • Administratieve zorglast verminderen voor de huisarts door pleiten voor juiste horizontaal verwijzen volgens de landelijke verwijsafspraken.
 • Pleiten voor de beschikbaarheid van GGZ zorg te samen met verwijsmogelijkheden voor de semi-spoed verwijzingen in de regio.
 • Afstemming met samenwerkingspartners voor het versterken van de samenwerkingen t.b.v. dagpraktijken en ANW-uren (huisartsenposten).
 • Verbeteren samenwerking met het sociaal domein en nuldelijn (domein overstijgend).
 • Juiste GGZ zorg en hulp op de juiste plek door meer kennis en inzicht te geven in de verwijsmogelijkheden in het sociaal domein voor huisartsen en POH-GGZ.
 • Huisartsen en POH-GGZ faciliteren in GGZ-scholingen en het faciliteren van interdisciplinair delen van kennis en informatie binnen de regio.
 • Aandacht in de GGZ zorg voor specifieke doelgroepen zoals patiënten met niet-westerse achtergrond met cognitieve problemen en ouderenpsychiatrie.

Vragen?