GGZ Commissie

Deze commissie maakt o.a. werkafspraken met de crisisdienst. Een belangrijk onderwerp is ook suïcidepreventie en daarmee samenhangend de wachttijden in de GGZ. Ten slotte is er ook een verdieping in andere zorgaanbieders van GGZ, naast de grote aanbieders.