Vrij Roosteren op de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland

Waarom gaan we Vrij Roosteren?

Om de ANW zorg toekomstbestendig te maken is het Actieplan ANW ontworpen. Onderdeel van dit Actieplan ANW is dat alle huisartsen gelijke rechten en plichten hebben ten aanzien van de ANW zorg. Een nieuwe manier van roosteren past hierbij.

Vanuit HZW is er een denktank samengesteld waarin huisartsen uit de regio vertegenwoordig zijn. Deze denktank heeft invulling gegeven aan deze nieuwe manier van roosteren door te kiezen voor Vrij Roosteren met de WaarneemApp.

Wat zijn de voordelen van vrij roosteren?

  • Je kan als huisarts zelf aangeven wanneer je beschikbaar bent.
  • Er is meer ruimte voor persoonlijke voorkeuren.
  • Een betere verdeling van de verantwoordelijkheid ANW diensten.

Hoe werkt het vrij roosteren?

Het vrij roosteren werkt volgens het drie fase model.

FaseDatum
Fase 0 – Aanmeldprocedure voor nieuwe huisartsen of huisartsen die van rol wisselen6 – 13 november
Fase 1 – Start inschrijven op leeg rooster13 – 26 november
Fase 2a – Herschikken rooster29 november 20:00
wie het eerst komt, het eerst maalt
Fase 2b – Inschrijven op nog openstaande diensten reguliere waarnemers6 december 20:00
wie het eerst komt, het eerst maalt
Fase 3a – Bericht aan worst performers13 december
wie het eerst komt, het eerst maalt
Fase 3b – Toewijzing diensten aan worst performers20 december
Rooster is sluitend22 december (1 april start nieuw rooster)

Fase 1

In fase 1 geef je je beschikbaarheid op in een leeg rooster. In deze fase is het mogelijk aan te geven hoeveel uur je minimaal en maximaal wilt werken. Dit kan zowel voor het totaal als per dienst. Wil je bijvoorbeeld niet meer dan 5 nachtdiensten dan kan je dit instellen. Je zal dan ook niet meer dan je maximum diensten krijgen in fase 1 en 2. Met het minimum aantal uur houdt de WaarneemApp zoveel mogelijk rekening mee maar valt helaas niet te garanderen.

Ook kan in deze fase blokkades opgegeven worden.

Als fase 1 sluit gaat het algoritme een zo optimaal mogelijk rooster maken waarbij zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met ieders wensen.

Duur: 2 weken

Voor wie? praktijkhouder, vaste waarnemer, HIDHA of VIP-waarnemer

Fase 2a

In fase 2a is het conceptrooster te zien. In deze fase kan je nog 10% van de diensten die je hebt gekregen annuleren. Ook kan je nog openntaande diensten oppakken. Hierbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Duur: 1 week

Voor wie? praktijkhouder, vaste waarnemer, HIDHA of VIP-waarnemer

Fase 2b

 In fase 2b krijgen reguliere waarnemers toegang tot het rooster en kunnen openstaande diensten oppakken. Hierbij geldt: wie het eerst komt wie het eerst maalt.

Duur: 1 week

Voor wie? Iedereen

Fase 3

In fase 3 wordt het rooster sluitend gemaakt. De diensten die nog open staan zullen ook opgevuld moeten worden. De huisartsen die verhoudingsgewijs het verst van hun uren quotum af staan zullen in deze fase een bericht krijgen dat ze nog diensten moeten oppakken om te voorkomen dat ze diensten toebedeeld krijgen. Hier heb je een week de tijd voor. Na deze week worden openstaande diensten toebedeeld aan de huisartsen die op dat moment het verst van hun urenquotum af staan.

Duur: 1 week

Voor wie? Worst performers

Hoeveel roosters zijn er?

We hebben twee aparte roosters: HAP Zaandam en HAP Purmerend. Praktijkhouders, vaste waarnemers, HIDHA’s hebben een quotum per locatie. Huisartsen uit de Zaanstreek hebben een quotum voor HAP Zaandam en huisartsen uit Waterland voor HAP Purmerend. Uiteraard mag je ook werken op de andere locatie, maar deze uren tellen niet mee voor je quotum.

Voor VIP Waarnemers en reguliere waarnemers geldt dit niet. Zij hebben geen locatie gebonden quotum.

Vragen?

Voor vragen over de WaarneemApp (technische vragen): info@waarneemapp.nl

Overige vragen: roosterzaken@hzwhuisartsenzorg.nl