Ouderenzorg

ouderenzorg - HZW

Aanleiding

De verouderende samenleving kenmerkt zich niet alleen door een groter aandeel ouderen maar ook door meer diversiteit in deze groeiende groep.

Ouderdom komt met veranderingen op alle levensdomeinen. Sommige ouderen zijn vitaal en anderen worden steeds kwetsbaarder, afhankelijker van (medische) zorg, begeleiding en hulpmiddelen. Om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen is het daarom belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op de persoonlijke vragen en beleving van de ouderen. Huisartsen, thuiszorg en welzijnswerk kunnen de zorg en begeleiding dan beter afstemmen op de behoeften van de oudere. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisatie van de zorgketen.

Gezond thuis wonen

Door gezamenlijk de zorg voor kwetsbare ouderen zo optimaal en toekomstbestendig te organiseren, ontvangt de oudere de juiste zorg, passend bij zijn/haar wensen en behoeften door de juiste zorgverlener. De hulpverlener ondersteunt de oudere bij het maken van die keuzes door zich te verdiepen in de wensen en behoeften. Ouderen hebben behoefte aan zorg die gericht is op de kwaliteit van leven: minder belasting, beter functioneren en meer zelfredzaamheid. Door dit in kaart te brengen zal er eerder problemen gesignaleerd worden, waardoor de juiste zorgverlener in kan worden gezet en richten op gezond thuis wonen. Het gevolg zal zijn dat de druk van huisartsenpraktijken te overzien blijft, crisissituaties en opnames kan worden voorkomen.

Zorgprogramma

HZW heeft een visie op ouderenzorg gevormd en vervolgens een zorgprogramma kwetsbare ouderen ontwikkeld. Dit programma beschrijft hoe de zorg aan kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk samen met partners in zorg en welzijn kan worden uitgevoerd.

Versterken van de (geriatrie)samenwerking

We willen de ouderenzorg vooral dichtbij en samen met de ouderen organiseren. Dit betekent vooral het nastreven van een wijk- en buurtgerichte ouderenzorg. Dat houdt in het realiseren van een lokaal wijk/buurt-zorgnetwerk rondom elke huisartsen voorziening, waarin alle noodzakelijke zorgprofessionals goed met elkaar samenwerken en waarin deze zorgprofessionals ook goed samenwerken met de werkers van het eveneens vaak aanwezig sociale wijkteam; kortom, een situatie waarin wijkzorgteam en sociaal wijkteam geïntegreerd werken en iedere netwerkprofessional op de hoogte is van de sociale kaart.

Bij pro-actieve ouderenzorg wordt in de eerste lijn, rondom elke huisartsenvoorziening, een generalistische basis gelegd door de huisarts, de POH en de wijkverpleegkundige. Zij vormen het kernteam dat in samenspraak met de oudere en ook met valide meetinstrumenten de kwetsbaarheidsbalans beoordeelt en bekijkt wat er aan aanvullende, ondersteunende zorgacties van het lokale zorgnetwerk nodig is. Rondom dit kernteam is een vaste groep van zorgprofessionals aanwezig, bijvoorbeeld een specialist ouderen geneeskunde, casemanager dementie, paramedici, sociaal wijkteam.

Ondersteuning en verbinding

HZW ondersteunt huisartspraktijken met het zorgprogramma en verbinden partijen om regionale ouderenzorg te versterken. Inmiddels zijn er boven de 70 huisartsenpraktijken aangesloten bij het zorgprogramma kwetsbare ouderen.

Dit zorgprogramma is ontwikkeld door de Kwaliteitsgroep ouderen. Deze kwaliteitsgroep bestaat uit een commissie van (kader)huisartsen, praktijkconsulenten en een coördinator ouderenzorg. De Kwaliteitsgroep denkt o.a. mee over nieuwe (regionale) ontwikkelingen, focusindicatoren, scholingen en pilots op het gebied van ouderenzorg.

HZW biedt ondersteuning en begeleiding aan praktijken bij het implementeren en het uitvoeren van het programma. Wij monitoren de kwaliteit van zorg aan kwetsbare ouderen, signaleren knelpunten en pakken deze met andere partijen samen op.

Netwerkbijeenkomsten ouderenzorg

Het is belangrijk vroegtijdig zicht te krijgen op kwetsbare ouderen. Dit vraagt om goede samenwerking en optimalisatie van de zorgketen. Daarom organiseren we tweemaal per jaar een gratis Netwerkbijeenkomst Ouderenzorg.

“Tijdens de bijeenkomst kwam ik erachter dat een huisbezoek ook wel eens telefonisch af kan, dit scheelt een hoop tijd’!”

Deelnemer bijeenkomst

Zodra je je netwerk kent is het inzichtelijker wie waarvoor ingezet kan worden. De lijnen blijven op deze manier kort waardoor de communicatie helder blijft. Wij vinden het belangrijk om samen te kijken wat er nodig is. Zo kunnen er bijvoorbeeld praktijksituaties worden gedeeld en besproken, maar ook worden er handige tips gedeeld!

“Leuk om te zien hoe het bespreken van ervaringen andere praktijken kan helpen bij alledaagse vraagstukken.”

Donna Bakker, Praktijkconsulent

Ook aansluiten bij het netwerk ouderenzorg?

Alle zorgverleners in Zaanstreek Waterland die zich bezighouden met ouderenzorg in hun praktijk, kunnen zich aanmelden. Kijk voor meer informatie in onze agenda voor actuele bijeenkomsten.

Nascholingen

HZW biedt gezamenlijk scholingen voor huisartsenpraktijken (en eventueel hun netwerkpartners). Kijk bij nascholingen voor een compleet overzicht.

FAQ

Handig

ACP stappenplan (oktober 2022)

PDF bestand

ACP/PZP formulier (mei 2022)

PDF bestand

Dementie stroomdiagram Zaanstreek (september 2022)

PDF bestand

Dementie stroomdiagram Waterland (september 2022)

PDF bestand

TRAZAG Start

PDF bestand

GFI

PDF bestand

Zorgprogramma kwetsbare ouderen kaart

PDF bestand

MMSE formulier (zomer 2022)

PDF bestand

Toelichting MMSE formulier (zomer 2022)

PDF bestand

Meer weten?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl