Ouderenzorg

HZW heeft een speciaal ouderenprogramma voor de huisartsenpraktijken, daarnaast nemen we deel aan de regionale netwerken en verzorgen we scholingen.

Samen met onze partners en inwoners van de regio geven wij invulling aan de ouderenzorg. HZW heeft een speciaal ouderenzorgprogramma voor de huisartsenpraktijken opgezet, wij nemen deel aan de regionale netwerken en wij verzorgen scholingen voor zorgprofessionals uit de regio.

ouderenzorg - HZW

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met vergrijzing.

Het aantal (kwetsbare) ouderen in onze regio verdubbelt tot 2040!

We gaan van ongeveer 174.000 naar 342.000 kwetsbare ouderen.

Dementie

Mensen worden steeds ouder, moeten steeds langer thuis blijven wonen en krijgen steeds complexere zorgvragen. Ook krijgen steeds meer ouderen te maken met een vorm van dementie.

Dementie is helaas (nog) niet te genezen en roept vaak veel vragen op. Zowel bij de patiënt als naasten, maar soms ook bij de huisarts. En dit allemaal terwijl de arbeidsmarkt sterk onder druk blijft staan.

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

HZW heeft een zorgprogramma kwetsbare ouderen opgesteld. Dit programma bestaat uit 6 stappen met als doel het vormgeven van de ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk. Inmiddels zijn bijna alle huisartsen uit de regio aangesloten bij de ouderenzorgmodule. De praktijkondersteuner ouderen (POH-O) is een onmisbare schakel bij de implementatie van het zorgprogramma.


De praktijk coördinator ouderenzorg


De praktijk coördinatoren ouderenzorg ondersteunen de huisartsenpraktijken o.a. bij:

  • De implementatie van het zorgprogramma, geven tips & beantwoorden vragen.
  • Samenwerking met bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde (SO), de wijkverpleegkundige of het sociaal domein.

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Anne Mars

Praktijk Coördinator 06-10105386 a.mars@hzwhuisartsenzorg.nl

Samenwerking op gebied van ouderenzorg

In de regio werken wij intensief samen met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde (SO) en casemanagers dementie. Ook nemen wij deel aan de ouderenzorg programma’s in de regio: G’oud en Regioplatform.

Hieronder vind je voorbeelden van regionale samenwerkingen:


Scholing en netwerkbijeenkomsten

  • Wij organiseren ieder jaar scholingen voor POH’s, huisartsen en doktersassistenten.
  • Twee keer per jaar organiseren wij een gratis netwerkbijeenkomst voor zorgverleners die werken met ouderen. Doel van de bijeenkomsten is inspireren en van elkaar leren. Ook aansluiten bij het netwerk ouderenzorg? Alle zorgverleners uit Zaanstreek Waterland die zich bezig houden met ouderenzorg in hun praktijk kunnen zich aanmelden. Kijk voor meer informatie in onze agenda voor actuele bijeenkomsten.

‘’Tijdens de bijeenkomst kwam ik erachter dat een huisbezoek ook wel eens telefonisch af kan, dit scheelt een hoop tijd!’’

Deelnemer netwerkbijeenkomst

“’Leuk om te zien hoe het delen van ervaringen tot nieuwe inzichten kan leiden’’

Donna Bakker, praktijk coördinator

Bekostiging

Voor de ouderenzorg krijgt de huisartsenpraktijk een vergoeding voor 28% van de 75-plussers. Deze vergoeding is bedoeld voor het organiseren van een MDO en alle indirect patiëntgebonden tijd, zoals bijvoorbeeld telefoontjes, overleggen en interventies die voortvloeien uit het zorgprogramma.

Naast de module ‘’samenwerken rondom kwetsbare ouderen’’ kan de praktijk gebruik maken van de rekentool taakdelegatie. Deze tool is bedoeld om zorgprofessionals te bekostigen die de huisarts ontlasten. Denk bijvoorbeeld aan een praktijkverpleegkundige, physician assistant, ANIOS maar ook de POH Ouderen. Binnen de taakdelegatietool kan de praktijk twee keuzes maken:

  • 100% vergoeding van het aantal uren, hierbij declareert de POH geen consulten en patiëntgebonden tijd (m.u.v. verrichtingen waarbij de afschrijving van de aanschaf is verwerkt in het te declareren tarief).
  • 25% vergoeding van het aantal uren, hierbij mag de POH de visites, patiëntgebonden tijd en verrichtingen wel declareren.

Dus doet jouw praktijk mee met de module kwetsbare ouderen? Dan ontvangt de praktijk een vergoeding voor het organiseren van het zorgprogramma.  Maakt de praktijk daarnaast gebruik van de taakdelegatietool? Dan hangt het af van de keuze (100% of 25% vergoeding) of de POH consulten en/of verrichtingen mag declareren. Verrichtingen waar investeringen in apparatuur aan zijn verbonden, zoals bijvoorbeeld een doppleronderzoek, ECG, spirometrie of bloeddrukmeting, kun je altijd declareren.

Let op: dit is gebaseerd op het inkoopbeleid van 2024-2025.

Handig

TRAZAG Start (maart 2024)

PDF bestand

GFI

PDF bestand

Zorgprogramma kwetsbare ouderen kaart

PDF bestand

MMSE + toelichting HZW (versie zomer 2023)

PDF bestand


Podcasts

De Innovatieve Huisarts afl. 9: Paul Wouda: Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen

Paul Wouda vertelt hoe hij als kaderarts ouderenzorg de zorg voor kwetsbare ouderen zag verbeteren dankzij netwerkzorg. Precies! heeft netwerkzorg in zuidoost Brabant nog beter vorm gegeven. De eerste vruchten worden geplukt voor zowel de patiënt en z’n omgeving als de huisarts.

Duur: 22 minuten.

Meer weten?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl