Ouderenzorg

HZW heeft een speciaal ouderenprogramma voor de huisartsenpraktijken, daarnaast nemen we deel aan de regionale netwerken en verzorgen we scholingen.

Samen met onze partners en inwoners van de regio geven wij invulling aan de ouderenzorg. HZW heeft een speciaal ouderenzorgprogramma voor de huisartsenpraktijken opgezet, wij nemen deel aan de regionale netwerken en wij verzorgen scholingen voor zorgprofessionals uit de regio.

ouderenzorg - HZW

In Nederland krijgen we steeds meer te maken met vergrijzing. Het aantal (kwetsbare) ouderen in onze regio verdubbelt tot 2040, van ongeveer 174.000 naar 342.000!

Mensen worden steeds ouder, moeten steeds langer thuis blijven wonen en krijgen steeds complexere zorgvragen.

En dit allemaal terwijl de arbeidsmarkt sterk onder druk blijft staan, zowel op verpleegkundigen als onder (huis)artsen.

Tenslotte is er de uitdaging van erg weinig bouwruimte en bouwcapaciteit.

Zorgprogramma kwetsbare ouderen

HZW heeft een zorgprogramma kwetsbare ouderen opgesteld. Dit programma bestaat uit 6 stappen met als doel het vormgeven van de ouderenzorg binnen de huisartsenpraktijk. Inmiddels zijn bijna alle huisartsen uit de regio aangesloten bij de ouderenzorgmodule. De praktijkondersteuner ouderen (POH-O) is een onmisbare schakel bij de implementatie van het zorgprogramma.


De praktijk consulenten ouderenzorg


De praktijkconsulenten ouderen ondersteunen de huisartsenpraktijken o.a. bij:

  • De implementatie van het zorgprogramma, geven tips & beantwoorden vragen.
  • Samenwerking met bijvoorbeeld een specialist ouderengeneeskunde (SOG), de wijkverpleegkundige of het sociaal domein.

Donna Bakker

Praktijk Consulent 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Samenwerking op gebied van ouderenzorg

In de regio werken wij intensief samen met bijvoorbeeld wijkverpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde (SOG) en casemanagers dementie. Ook nemen wij deel aan de ouderenzorg programma’s in de regio: G’oud en Regioplatform.

Hieronder vind je voorbeelden van regionale samenwerkingen:


Scholing en netwerkbijeenkomsten

  • Wij organiseren ieder jaar scholingen voor POH’s, huisartsen en doktersassistenten.
  • Twee keer per jaar organiseren wij een gratis netwerkbijeenkomst voor zorgverleners die werken met ouderen. Doel van de bijeenkomsten is inspireren en van elkaar leren. Ook aansluiten bij het netwerk ouderenzorg? Alle zorgverleners uit Zaanstreek Waterland die zich bezig houden met ouderenzorg in hun praktijk kunnen zich aanmelden. Kijk voor meer informatie in onze agenda voor actuele bijeenkomsten.

‘’Tijdens de bijeenkomst kwam ik erachter dat een huisbezoek ook wel eens telefonisch af kan, dit scheelt een hoop tijd!’’

Deelnemer netwerkbijeenkomst

“’Leuk om te zien hoe het delen van ervaringen tot nieuwe inzichten kan leiden’’

Donna Bakker, praktijk consulent

Bekostiging

Voor de ouderenzorg krijgt de huisartsenpraktijk een vergoeding voor 28% van de 75-plussers. Deze vergoeding is bedoeld voor het organiseren van een MDO en alle indirect patiëntgebonden tijd, zoals bijvoorbeeld telefoontjes, overleggen en interventies die voortvloeien uit het zorgprogramma.

Voor alle consulten rondom de ouderenzorg geldt over het algemeen: de POH declareert geen consulten omdat deze vallen onder de vergoeding van de 28%. Wel mogen verrichtingen en medisch inhoudelijke acties, zoals bijvoorbeeld een MMSE of een doppleronderzoek, worden gedeclareerd. Echter, maakt de praktijk gebruik van de nieuwe POH-S financiering (10% van de praktijken uit de regio)? Dan mag de POH alles wat buiten de ketenzorg gedaan wordt declareren. Dat betekent voor de ouderenzorg dat de POH voor medische inhoudelijke contacten een consult mag declareren. Voor een ACP-gesprek mag er een dubbel consult gerekend worden door de huisarts (de POH declareert dit echter niet).

Let op: Dit is gebaseerd op het inkoopbeleid 2022-2023. Voor 2024 gelden straks nieuwe voorwaarden.

Handig

Dementie stroomdiagram Zaanstreek (september 2022)

PDF bestand

Dementie stroomdiagram Waterland (september 2022)

PDF bestand

TRAZAG Start

PDF bestand

GFI

PDF bestand

Zorgprogramma kwetsbare ouderen kaart

PDF bestand

MMSE + toelichting HZW (versie zomer 2023)

PDF bestand


Podcasts

De Innovatieve Huisarts afl. 9: Paul Wouda: Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen

Paul Wouda vertelt hoe hij als kaderarts ouderenzorg de zorg voor kwetsbare ouderen zag verbeteren dankzij netwerkzorg. Precies! heeft netwerkzorg in zuidoost Brabant nog beter vorm gegeven. De eerste vruchten worden geplukt voor zowel de patiënt en z’n omgeving als de huisarts.

Duur: 22 minuten.

Meer weten?

Immie Boomgaardt

Coördinator ouderenzorg a.i. 075-20 10 221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl