Oekraïense vluchtelingen

Status update over de Oekraïense vluchtelingen in de regio Zaanstreek Waterland.

Laatste update: woensdag 3 augustus 2022

Samenvattend

  • De Veiligheidsregio heeft de leiding.
  • HZW is er enkel voor het stuk huisartsenzorg en niet alle zorgvragen.
  • HZW is voorstander van kleinschalige opvang en verspreiding over alle huisartsenpraktijken; instroom reguliere huisartsenzorg.
  • Bij grote centrale opvanglocaties moet de triage goed geregeld worden, zodat enkel huisartsenzorg vragen bij de huisarts komen.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Andrea Brink (a.brink@hzwhuisartsenzorg.nl of 06-51109316).

Komen er bij jouw praktijk veel onterechte vragen/niet huisartsenzorg gerelateerde vragen van Oekraïense vluchtelingen?

Meld dit dan s.v.p. ook aan ons.

Afwijzingen declaraties door CAK

Wij hebben bericht ontvangen dat er declaraties m.b.t. consulten aan Oekraïense vluchtelingen zijn afgewezen door het CAK.

Als jouw huisartsenpraktijk ook een afwijzing van CAK heeft ontvangen dan horen we dit graag. Je kunt dit melden aan Andrea Brink via a.brink@hzwhuisartsenzorg.nl.

Declareren van zorg aan Oekraïense vluchtelingen

Vanaf 1 juli 2022 vallen Oekraïense vluchtelingen met BSN-nummer onder de Regeling Medische zorg Ontheemden (RMO)

Vanaf 1 augustus kan de verzekering via de COV worden opgevraagd.

Voor Oekraïense vluchtelingen die (nog) geen BSN-nummer hebben moet er nog via het CAK gedeclareerd worden.

RMO: UZOVI-code 3355, productcode 1020 Basis RMO.

Inzet Arene, digitale huisartsenpraktijk

Arene is een organisatie gespecialiseerd in digitale huisartsenzorg. Zij gaan ons ondersteunen m.b.t. de Oekraïense vluchtelingen. Dit is besloten met de huisartsen van het crisisteam. Reden hiervoor is het verlichten van de dagpraktijken.

Arene doet de triage, telefonisch consulten, e-consulten en beeldbellen.

Fysieke beoordeling door een huisarts uit de regio

Fysieke beoordeling vindt plaats bij een aangesloten huisarts van HZW. Dus niet door huisartsen buiten onze regio. De schatting is dat dit maximaal vijf patiënten per dag voor heel Zaanstreek Waterland zal zijn. Tussen 16 mei en 8 juni 2022 zijn er slechts 5 aanvragen voor fysieke beoordeling voor onze gehele regio geweest. Dit is dus volledig in lijn met de schatting dat het grootste gedeelte van de hulpvragen digitaal af te handelen is.

Promedico

  • Wij weten dat niet alle praktijken Promedico gebruiken. Maar ook de Medicom gebruikers kunnen inloggen op Promedico.
  • Het is belangrijk dat de fysieke beoordeling in het Promedico van Arene wordt geregistreerd i.v.m. dossiervorming en declaratie.
  • Voor het gebruik van de UZI pas is Safe Sign en ZorgID nodig. Sommige Medicom gebruikers hebben deze software niet standaard op hun computer geïnstalleerd, maar hebben dit geïntegreerd in Medicom.
  • Als een patiënt, na fysieke beoordeling in de huisartsenpraktijk, aanvullende verzoeken heeft, zoals recepten of verwijzingen naar het ziekenhuis, dan kun je de patiënt hiervoor terugverwijzen naar Arene. Dit kan namelijk allemaal digitaal geregeld worden.

Mocht je vragen hebben over het inloggen of invoeren in Promedico dan kun je contact opnemen met Arene: info@arene.nl of 088-2066866.

Wij blijven regelmatig evalueren met Arene om te zorgen dat onze samenwerking optimaal blijft.

Tolken via Global Talk

Global Talk heeft een overeenkomst gesloten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor
het inzetten van tolken en taalondersteuners Oekraïens voor de huisartsenzorg. Hierdoor kun je als je als huisarts gratis gebruik maken van een tolk of taalondersteuner in de gesprekken met
Oekraïense patiënten.

Wanneer je een tolk Oekraïens nodig hebt bel je met Global Talk via 088 – 255 52 22. Voor de
aanvraag hebben zij alleen je naam en praktijkgegevens nodig. Na het noteren van de gegevens wordt je doorverbonden met een tolk of taalondersteuner. De rekening gaat automatisch naar het ministerie.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Global Talk via 088 – 255 52 22 of customerservice@globaltalk.nl.

Pas op met pregabaline

Neuropathische pijnstillers zoals pregabaline en gabapentine worden in toenemende mate gebruikt door mensen met een opiaatverslaving. Ze verhogen de kick van het gebruik van methadon, oxycodon etc.

Een aantal van de Oekraïense vluchtelingen in de opvang zijn verslaafd aan opiaten en deze pijnstillers. Herhaal dus niet zomaar. Let op verslavingsgedrag: recepten kwijt, te vroeg komen, vage verhalen en vragen om hoge doseringen.

De Kruispost in Amsterdam heeft het beleid deze medicatie niet te geven. Doe het ook in de gewone huisartsenpraktijk niet en verwijs mensen naar de verslavingszorg. Sowieso is er weinig bewijs voor pregabaline bij bijvoorbeeld artrose. Begin dit jaar verscheen in het NTvG hierover een artikel: Toename neuropathische pijnstillers bij artrose ‘zorgwekkend’.

Bevolkingsonderzoek

Door het toekennen van een BSN zijn nu ook Oekraïense vrouwen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Oproepen voor een bevolkingsonderzoek zijn niet urgent en kunnen dus wachten.

GHOR Zaanstreek Waterland gaat dit landelijk aankaarten bij GHOR Nederland.

Geen spoed, dus een huisarts kan aangeven dat het onderzoek kan wachten.

Veelgestelde vragen

Handig

Toolkit Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen

Vergoedingen en communicatiehulpmiddelen zoals praatplaten. Ook is er een lijst met organisaties die psychische hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

Naar de toolkit

Zorgverzekeringslijn

Informatie in het Nederlands, Engels en Oekraïens over de gezondheidszorg in Nederland.

Naar website