Oekraïense vluchtelingen

Status update over de Oekraïense vluchtelingen in de regio Zaanstreek Waterland.

Laatste update: vrijdag 15 december 2023

Samenvattend

  • De Veiligheidsregio heeft de leiding.
  • HZW is er enkel voor het stuk huisartsenzorg en niet alle zorgvragen.
  • HZW is voorstander van kleinschalige opvang en verspreiding over alle huisartsenpraktijken; instroom reguliere huisartsenzorg.
  • Bij grote centrale opvanglocaties moet de triage goed geregeld worden, zodat enkel huisartsenzorg vragen bij de huisarts komen.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met Andrea Brink (a.brink@hzwhuisartsenzorg.nl )

Komen er bij jouw praktijk veel onterechte vragen/niet huisartsenzorg gerelateerde vragen van Oekraïense vluchtelingen?

Meld dit dan s.v.p. ook aan ons.

Sinds de samenwerking met Arene (16 mei 2022) is ongeveer 1.000 keer contact gezocht met Arene. Doordat Arene een online huisartsenpraktijk is heeft de patiënt meerdere contactmogelijkheden: via de chat (dit kan óók in het Oekraïens), via de mail en via de telefoon. Ook wordt er gebruik gemaakt van beeldbellen.  

Waarom zijn we de samenwerking aangegaan met Arene: om de huisartsen in onze regio te ontlasten.

Om de continuïteit en de patiëntveiligheid te waarborgen is het belangrijk dat er één medisch dossier is. 

Alle zorgverleners noteren de gegevens van het consult in Promedico van Arene. Je noteert dus niks in je eigen HIS!

Vergoeding voor het consult 

Het consult kan alleen door Arene gedeclareerd worden als het in het Promedico van Arene, is afgehandeld. Arene betaalt aan HZW. HZW betaalt vervolgens uit aan de huisarts. Let op: declareer het passantentarief. Overschrijd je meer dan 15 minuten? Dan kun je het passantentarief dubbel declareren.  Ook een no-show wordt gedeclareerd als passantentarief.

In de eerste periode hadden nog niet alle Oekraïense vluchtelingen een BSN-nummer. Hierdoor moest het consult verhaald worden bij het CAK. Dit is een omslachtige en tijdrovende procedure. Inmiddels hebben bijna alle Oekraïense vluchtelingen een BSN-nummer en vallen ze onder de regeling medische kosten ontheemden (RMO).

Fysieke beoordeling door een huisarts uit de regio

Fysieke beoordeling vindt plaats bij een aangesloten huisarts van HZW. Dus niet door huisartsen buiten onze regio. De schatting is dat dit maximaal vijf patiënten per dag voor heel Zaanstreek Waterland zal zijn. In het afgelopen half jaar hebben we 130 keer een huisarts in onze regio gevraagd een fysieke beoordeling in te plannen. Dit is dus volledig in lijn met de schatting dat het grootste gedeelte van de hulpvragen digitaal af te handelen is.

Promedico

  • Wij weten dat niet alle praktijken Promedico gebruiken. Maar ook de Medicom gebruikers kunnen inloggen op Promedico.
  • Het is belangrijk dat de fysieke beoordeling in het Promedico van Arene wordt geregistreerd i.v.m. dossiervorming en declaratie.
  • Voor het gebruik van de UZI pas is Safe Sign en ZorgID nodig. Sommige Medicom gebruikers hebben deze software niet standaard op hun computer geïnstalleerd, maar hebben dit geïntegreerd in Medicom.
  • Als er verder (bloed)onderzoek of verwijzing nodig is na een fysieke beoordeling kan de huisarts dit via Promedico van Arene regelen (zie handleiding).
  • Als er medicatie uitgeschreven moet worden na een fysieke beoordeling kan de huisarts dit via Promedico van Arene regelen (zie handleiding).
  • Heeft de patiënt extra zorgvragen? Dan moet de patiënt opnieuw contact opnemen met Arene.

Handleiding Promedico van Arene

PDF bestand

Mocht je vragen hebben over het inloggen of invoeren in Promedico dan kun je contact opnemen met Arene: info@arene.nl of 088-2066866.

Wij blijven regelmatig evalueren met Arene om te zorgen dat onze samenwerking optimaal blijft.

Geestelijke Gezondheidszorg Oekraïners

Gabriel GGZ is er voor Oekraïners en statushouders die professionele geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Bij aanmelding wordt contact opgenomen met een geregistreerd psycholoog uit Nederland en/of toegelaten Oekraïense psychologen.

Gabriel Zorgcentrum is een stichting uit Nederland die bevoegd is Oekraïners en Asielzoekers te behandelen en geestelijke gezondheidszorg aan te bieden middels (video)bellen.

De behandeling wordt vergoed door de regeling Regeling Medische zorg Oekraïners (RMO) en Regeling Medische zorg Asielzoeker (RMA).

De huisartsen kunnen een verwijzing voor behandeling sturen naar: ggz@gabrielzorgcentrum.nl.
of bellen: 06-19054596. Mailen via Zivver of andere beveiligde verbinding i.v.m. persoonsgegevens.

Tolken via Global Talk

Global Talk heeft een overeenkomst gesloten met het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor
het inzetten van tolken en taalondersteuners Oekraïens voor de huisartsenzorg. Hierdoor kun je als je als huisarts gratis gebruik maken van een tolk of taalondersteuner in de gesprekken met
Oekraïense patiënten.

Wanneer je een tolk Oekraïens nodig hebt bel je met Global Talk via 088 – 255 52 22. Voor de
aanvraag hebben zij alleen je naam en praktijkgegevens nodig. Na het noteren van de gegevens wordt je doorverbonden met een tolk of taalondersteuner. De rekening gaat automatisch naar het ministerie.
Heb je vragen? Neem dan contact op met Global Talk via 088 – 255 52 22 of customerservice@globaltalk.nl.

Pas op met pregabaline

Neuropathische pijnstillers zoals pregabaline en gabapentine worden in toenemende mate gebruikt door mensen met een opiaatverslaving. Ze verhogen de kick van het gebruik van methadon, oxycodon etc.

Een aantal van de Oekraïense vluchtelingen in de opvang zijn verslaafd aan opiaten en deze pijnstillers. Herhaal dus niet zomaar. Let op verslavingsgedrag: recepten kwijt, te vroeg komen, vage verhalen en vragen om hoge doseringen.

De Kruispost in Amsterdam heeft het beleid deze medicatie niet te geven. Doe het ook in de gewone huisartsenpraktijk niet en verwijs mensen naar de verslavingszorg. Sowieso is er weinig bewijs voor pregabaline bij bijvoorbeeld artrose. Begin dit jaar verscheen in het NTvG hierover een artikel: Toename neuropathische pijnstillers bij artrose ‘zorgwekkend’.

Bevolkingsonderzoek

Door het toekennen van een BSN zijn nu ook Oekraïense vrouwen uitgenodigd voor bevolkingsonderzoeken. Oproepen voor een bevolkingsonderzoek zijn niet urgent en kunnen dus wachten.

GHOR Zaanstreek Waterland gaat dit landelijk aankaarten bij GHOR Nederland.

Geen spoed, dus een huisarts kan aangeven dat het onderzoek kan wachten.

Veelgestelde vragen

Handig

Toolkit Huisartsenzorg voor Oekraïense vluchtelingen

Vergoedingen en communicatiehulpmiddelen zoals praatplaten. Ook is er een lijst met organisaties die psychische hulp bieden aan Oekraïense vluchtelingen.

Naar de toolkit

Zorgverzekeringslijn

Informatie in het Nederlands, Engels en Oekraïens over de gezondheidszorg in Nederland.

Naar website