Stap 1 – Signaleren kwetsbare ouderen

De eerste stap is het in kaart brengen van de potentieel kwetsbare ouderen binnen de praktijk.

Dit kan op basis van:

 • Regulier contact
 • Signalen sociale omgeving
 • Signalen professionals
 • Gerichte casefinding

Rapportage uit VIPLive

Bij gerichte casefinding, kun je bijvoorbeeld jaarlijks een lijst van de ingeschreven 75-plussers uitdraaien en beoordelen op risicofactoren m.b.t. kwetsbaarheid.

Dit kun je eenvoudig doen met de ouderenrapportage in VIPLive. Scoren mensen op de volgende criteria, dan komen zij als potentieel kwetsbaar op de lijst naar voren:

 • Multimorbiditeit (gedefinieerd met een frailty score tussen de 0 en 1)
 • Polyfarmacie (vijf of meer verschillende soorten medicijnen)
 • Consultatie-gap (langer dan drie jaar niet bij de huisarts geweest met uitzondering van de griepvaccinatie).

Signalering van de kwetsbare ouderen start dus met het wegen van signalen uit de omgeving en gerichte casefinding. Hiermee wordt de stepped care methodiek in gang gezet (klein beginnen, indien nodig grootser aanpakken).

Of en op welke schaal er moet worden opgeschaald is afhankelijk van wensen en behoeften van oudere en diens naaste omgeving: ervaren zij dat er sprake is van kwetsbaarheid?

Dit wordt verkend in stap 2: gesprek met de oudere en mantelzorger.

LESA Kwetsbare Ouderen, juli 2017

 • Multimorbiditeit
 • Eén of meer geriatric giants (mobiliteitsstoornissen, ondervoeding, communicatiestoornissen, geheugenproblemen, psychische stoornissen en incontinentie)
 • Het ontbreken van een sociaal netwerk
 • Frequent praktijkbezoek
 • Recent verlies van een partner
 • Alleenstaand zijn
 • Een lage opleiding
 • Laaggeletterdheid
 • Een recente ziekenhuisopname
 • Een overbelaste mantelzorger
 • Frequent bezoek aan de huisartsenpost en/of SEH
 • Polyfarmacie

Handig

Werkwijzer Casefinding en screening kwetsbare ouderen

PDF bestand

Alle stappen

Meer weten?

Donna Bakker

Praktijk Coördinator 06-51074408 d.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Anne Mars

Praktijk Coördinator 06-10105386 a.mars@hzwhuisartsenzorg.nl