Ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de belangen van het personeel in een onderneming of organisatie. De OR mag meedenken over bedrijfseconomische en sociale onderwerpen. De OR kan door advisering of instemming invloed hebben op de bedrijfsvoering.

Wij zijn een actieve, benaderbare en enthousiaste OR die met respect en daadkracht de verbinding vormt tussen de belangen van personeel en organisatie.

Irma Geestman

Voorzitter en ARBO/VWGM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu)

Irma is in 2001 begonnen als locatiemanager en heeft meegeholpen met de Huisartsenposten opzetten. Inmiddels is ze ruim 10 jaar kwaliteit en klachtenfunctionaris. Irma is ruim 4 jaar de voorzitter en contactpersoon van de OR voor kantoor.

“Ik ben 4 jaar geleden met een aantal enthousiaste collega’s in de OR gestapt. Toen voor zowel de organisatie als de OR zelf een nieuw avontuur. Inmiddels weten de organisatie en OR elkaar heel goed te vinden. Meedenken over de bedrijfsvoering en de mogelijke gevolgen voor de werknemers is een taak die bij mij past en die ik samen met de OR leden met veel enthousiasme probeer uit te voeren. Als voorzitter ben ik dan ook heel blij met de nieuwe leden.”

Linda Schagen

OR lid en ARBO/VWGM (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu) en HR

Linda werkt al sinds mei 2007 ons. Eerst als doktersassistente op de Huisartsenpost en vanaf 2009 als administratief medewerkster met als taken o.a.: mutaties in het huisartsenrooster, begeleiding nieuwe medewerkers en ondersteuning bij scholingen.

“Ik heb mij opgegeven voor de OR omdat ik mij graag wil inzetten voor collega’s en op wil komen voor de belangen binnen onze organisatie. Dit allemaal zodat HZW een fijne en uitdagende werkplek is voor iedereen en dit kan blijven.”

Jolanda Spanjers

OR secretaris en HR

Jolanda werkt sinds 2008 als triagist op de Huisartsenpost en daarbij de laatste 5 jaar ook op kantoor. Qua organisatie heeft Jolanda al veel ervaring opgedaan als coördinerend triagist, in het auditteam en de VIM commissie.

“Ik vind het fijn om namens de werkvloer mee te denken over de toekomst en collega’s te vertegenwoordigen in de OR.”

Korien Vreugdenhil

OR lid en PR en communicatie

Korien werkt sinds 2008 op de Huisartsenpost. In eerste instantie in combinatie met de SpoedEisendeHulp (SEH) waar zij haar opleiding tot Nurse Practioner heeft gevolgd en afgerond. Korien maakt onderdeel uit van de KLV, het verpleegkundig team.

“HZW is een organisatie waarin ik mij thuis voel. Sinds januari 2021 maak ik deel uit van de OR. De OR voegt voor mij een extra dimensie toe door het gezamenlijk nemen van beslissingen waarbij de belangen van zowel de werknemers als de organisatie zorgvuldig tegen elkaar worden afgewogen. En dit kunnen we natuurlijk niet doen zonder de input van jullie, de werkvloer!”

Vragen?

Irma Geestman

Kwaliteits- en klachtenfunctionaris 075-2010221 i.geestman@hzwhuisartsenzorg.nl