GGZ-zorg

Op het gebied van GGZ-zorg heeft HZW samenwerking met relevante partijen binnen de regio Zaanstreek Waterland. We ondersteunen en stimuleren nieuwe samenwerkingen, ontwikkelingen en verbetertrajecten met de regionale partijen om de patiënt goed en snel te verwijzen naar de juiste plek binnen de GGZ zorg of het sociaal domein.

Inhoudsopgave

Verwijskaart GGZ zorg in de huisartsenpraktijk

Download verwijsschema GGZ huisartsenzorg

PDF bestand

Wat moet ik doen met een acute GGZ-situatie?

In regio Zaanstreek Waterland is de crisisdienst Zaanstreek-Waterland van Parnassia verantwoordelijk voor de acute GGZ zorg. De crisisdienst beoordeelt de urgentie voor opvolging van de zorgvraag.

Een veelvuldig discussiepunt is de gevraagde fysieke beoordeling door de crisisdienst aan de huisarts. Momenteel wordt deze samenwerkingsafspraak onder de loep genomen.

Crisisdienst Zaanstreek Waterland tijdens kantooruren voor verwijzers: 088 357 1999.
Crisisdienst Zaanstreek Waterland tijdens ANW-uren voor verwijzers: 088 3571130.
Dezelfde dag of de volgende dag beoordeling.

Verschillende scenario’s

De patiënt is al in behandeling bij Parnassia Groep.Eigen behandelaar of vervanger neemt contact op met de crisisdienst.
De patiënt is niet in behandeling bij Parnassia Groep, maar wel bekend bij een andere GGZ-instelling.Eigen behandelaar of vervanger neemt contact op met de crisisdienst (niet via de huisarts).
De patiënt is niet in behandeling bij Parnassia Groep, én niet bekend bij andere GGZ-instelling.Huisarts, of tijdens ANW de regie-arts van de Huisartsenpost, neemt contact op met de crisisdienst.

Horizontaal verwijzen

Regionale samenwerkingsafspraken voor uniform en efficiënt horizontale verwijzing van de patiënt. Met als resultaat de patiënt zo snel mogelijk naar de juiste plek verwijzen voor passende zorg binnen de GGZ zorg voor de regio Zaanstreek Waterland.

Horizontaal verwijzen regio Zaanstreek Waterland (maart 2024)

PDF bestand


Zijn er consultatie mogelijkheden voor huisarts en POH?

Je kunt bij Parnassia terecht voor:

  • Alle vragen van huisartsen; cliëntgebonden en niet cliëntgebonden
  • Consultatie en collegiaal overleg
  • Aanvraag consultatie voor dienstdoende psychiater (er wordt een terugbelverzoek uitgezet voor antwoord dezelfde dag of een werkdag later)
  • Vast spreekuur met psychiater voor vragen en advisering voor patiënt nog niet in behandeling bij Parnassia Groep of korter dan 6 maanden geleden.

Andere mogelijkheden voor GGZ-zorg


Meldpunt & Advies Bijzondere Zorg (MABZ) van de GGD

Het meldpunt is er voor inwoners én voor professionals. Neem contact op als je je zorgen maakt over een patiënt m.b.t. verward gedrag, (on)veiligheid en (verplichte) zorg. Onder MABZ valt het Meldpunt voor melding voor verplichte zorg (Wvggz) en Team Suïcidepreventie Zaanstreek Waterland onder.

De bereidheid om elkaar te helpen en mee te denken is enorm groot. Als iets niet lukt dan is dit vaak door onmacht en niet door onwil.


Lees hier het interview met Jeroen Kolkman, Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige bij het MABZ (Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg) en deelnemer aan het wijkoverleg Wheermolen (Purmerend) met o.a. huisarts Liesbeth Vos.

IBT (Intensieve Behandeling Thuis)

Het IBT (Intensieve Behandeling Thuis) team biedt hulp indien een patiënt door psychiatrische problemen in crisis is of dreigt te raken, en er een opname indicatie is. Het IBT voorkomt en verkort een (vrijwillige) opname door een kortdurende, intensieve behandeling thuis.


FACT team – volwassenen

Ambulante hulpverlening door een multidisciplinair team in de wijk. De zorg bestaat uit behandeling, begeleiding en praktische ondersteuning bij het zo zelfstandig mogelijk leven.


FACT team – Jeugd & Gezin

Youz helpt kinderen, jongeren en jongvolwassenen die klachten of (ernstigere) problemen hebben. Het gezin wordt ook geholpen.


Bij psychogeriatrische problematiek ouderen

Bij verdenking op psychogeriatrische problematiek ouderen geldt de regionale verwijsroute van ‘cognitieve stoornis/dementie’. Zie ook de pagina Ouderenzorg.

Bij twijfel, geen diagnose of eenmalig consultatie:
Parnassia DOC team (tweedelijnszorg)
Parnassia DOC team – overdag (tot 17.00 uur):
Zaandam: 088 – 3580390
Waterland: 088 – 3580300

ANW-uren: 088 – 3580300
Bij complexe somatische problemen/onverklaarbare klachten: consultatie Specialist OuderengeneeskundeSpecialist Oudergeneeskunde: 088-3571999

ANW-uren: 088 – 3580300

Mogelijkheden in het sociaal domein

Door middel van een praktisch verwijsformulier in VIPLive kan de huisarts of POH een (digitale) verwijzing doen naar het Sociaal Wijkteam. Het Sociaal Wijkteam kan met VIPLive ook een korte terugkoppeling geven. De huisartsenpraktijk ontvangt dit via een Edifact bericht.

Informatiekaart GGZ voorzieningen & verwijsmogelijkheden

PDF bestand


Wat zijn de verwijsafspraken over GGZ-zorg?

Landelijke GGZ-zorg in de huisartsenpraktijk


GGZ Commissie

Deze commissie is het aanspreekpunt voor de huisartsen en samenwerkingspartijen in de GGZ zorg.
Voor vragen en advisering rondom GGZ zorg kun je contact opnemen met de GGZ commissie.