Zorgpaden

Acute huisartsenzorg

Inwoners van Zaanstreek Waterland kunnen 24/7 rekenen op goede eerstelijns zorg. Overdag (8.00-17.00 uur) bij de huisartsenpraktijken (dagpraktijk) en in de ANW-uren (avond, nacht en weekenden) met acute vragen bij de twee Huisartsenposten.

Simone Swartsenburg

Manager Spoedzorg 075-2010221 s.swartsenburg@hzwhuisartsenzorg.nl

Ketenzorg

Patiënten met een chronische ziekte hebben vaak meer zorg nodig. Hierbij kunnen meerdere zorgverleners betrokken zijn zoals de huisarts, maar ook bijvoorbeeld een praktijkondersteuner (POH) of diëtist. 

Alle betrokken zorgverleners werken samen. Zij leveren zorg die afgestemd is op de wensen en behoefte van de chronisch zieke patiënt; persoonsgerichte zorg.

Ketenzorg zorgt voor meer samenwerking, meer afstemming en minder fouten.

Lianda Bakker

Coördinator zorgpaden 075-2010221 l.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl

Ouderenzorg

De komende jaren neemt het aantal ouderen sterk toe. De kwetsbare ouderen, vaak met complexe zorgvragen, zullen door maatschappelijke ontwikkelingen langer thuis blijven wonen. Het aanbieden van goede kwalitatieve zorg vraagt om een meer proactieve werkwijze. Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland heeft een visie op ouderenzorg gevormd en vervolgens een zorgprogramma kwetsbare ouderen ontwikkeld. Dit programma beschrijft hoe de zorg aan kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk samen met partners in zorg en welzijn kan worden uitgevoerd.

ouderenzorg - HZW

Palliatieve zorg

Goede palliatieve zorg die aansluit op de wensen en behoeften van palliatieve patiënten is belangrijk. Tijdens de hele palliatieve fase voert de huisarts gesprekken met de patiënt en mantelzorgers/familie over de behandeling en het levenseinde.

Mieke Bakker

Coördinator ouderenzorg 06-21656824 m.bakker@hzwhuisartsenzorg.nl