Privacybeleid & Disclaimer

Deze website is gemaakt voor zorgprofessionals uit de regio Zaanstreek Waterland.

Privacybeleid

Om misbruik te voorkomen, zijn er wetten en regels die jouw privacy beschermen. Wij houden ons aan de AVG.

Inschrijven bij een activiteit

Voor het inschrijven bij een (netwerk)bijeenkomst, nascholing of activiteit vragen wij om jouw gegevens. Deze gegevens zijn ook nodig voor eventuele accreditatiepunten.

Je gegevens worden gedeeld als de (netwerk)bijeenkomst of scholing samen met een andere organisatie wordt georganiseerd. Als we de activiteit samen organiseren staat dit altijd vermeld bij de activiteit. De gegevens worden enkel voor deze activiteit gebruikt.

Mocht je minder dan 24 uur van te voren annuleren dan kunnen wij daarvoor administratiekosten in rekening brengen.

Website

Op de website worden enkel technische en functionele cookies gebruikt.

Disclaimer

Huisartsenzorg Zaanstreek Waterland (HZW) behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen van de website zonder daarover een publieke mededeling te doen. Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer op deze pagina.

Beperkte aansprakelijkheid

HZW doet haar best om de inhoud van de website actueel te houden. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat de inhoud onvolledig of onjuist is.

De aangeboden downloads en andere materialen op de website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over activiteiten en achtergrondinformatie op de website geldt een voorbehoud van programmeer- en typefouten. Je kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen. Voor de op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan HZW nooit aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij HZW.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van HZW. Neem hiervoor contact met ons op via info@hzwhuisartsenzorg.nl

Vragen?

Heb je vragen, dan kun je contact opnemen via info@hzwhuisartsenzorg.nl.