Zorgprogramma kwetsbare ouderen

HZW heeft een visie op ouderenzorg gevormd en vervolgens een zorgprogramma kwetsbare ouderen ontwikkeld. Dit programma beschrijft hoe de zorg aan kwetsbare ouderen vanuit de huisartsenpraktijk samen met partners in zorg en welzijn kan worden uitgevoerd.

Wat is het doel van het Zorgprogramma?

Zorg aan kwetsbare ouderen vereist een proactieve werkwijze, met als doel de kwetsbare oudere langer zelfredzaam te laten zijn in de thuissituatie met een betere kwaliteit van leven. Tevens vraagt de zorg aan kwetsbare ouderen om een goede organisatie van de zorg om te komen tot een samenhangend zorgaanbod met als beoogde resultaten:

• De problematiek van de oudere is en blijft goed in beeld.

• De zorg en behandeling is afgestemd op de vraag en behoefte van de oudere.

• Spoed- en crisissituaties worden zoveel als mogelijk voorkomen.

• De samenwerking tussen behandelaars en zorgverleners verloopt doelmatig en naar tevredenheid.

Zes stappenplan

In zes praktische stappen wordt omschreven hoe integrale ouderenzorg door de huisartsenpraktijk kan worden vormgegeven; van vroegsignalering tot digitale multidisciplinaire samenwerking.