Vergoeding post-HBO opleidingen voor Praktijkondersteuners

2 minuten

Als regio-organisatie vindt HZW Huisartsenzorg dat de regio Zaanstreek Waterland gebaat is bij goed opgeleide POH-ers. Daarom faciliteert HZW initiatieven van praktijkondersteuners die een opleiding willen volgen om hun kennis te verdiepen of te verbreden.

De opleidingskosten en de kosten voor de verplicht gestelde literatuur worden door HZW Huisartsenzorg vergoed. De tijd die de opleidingskandidaat aan de opleiding besteedt, wordt niet vergoed.

Voorwaarden

Aan de vergoeding zijn enkele voorwaarden verbonden. Zo moet de huisarts akkoord zijn met het starten van de opleiding. Ook heeft de opleidingskandidaat een signaleringsfunctie voor de regio, en neemt hij/zij deel aan regionale POH-platforms of commissies die door HZW zijn opgezet.
Daarnaast verplicht de opleidingskandidaat zich na het behalen van het diploma in ieder geval nog 24 maanden werkzaam te zijn in de regio Zaanstreek Waterland.

Voorbeelden van opleidingen die in aanmerking komen

Vragen over deze financiering en de voorwaarden?

Ageeth Nolet

Kwaliteitsmedewerker 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl