Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk

Ben jij POH en wil jij je specialiseren in palliatieve en oncologische POH-zorg in de huisartsenpraktijk?

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

De opleiding Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk duurt 8 maanden en bestaat uit 13 themabijeenkomsten. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:*

 • Palliatieve/oncologische zorg in de huisartsenpraktijk: medische kennis, ziektebeelden, diagnostische mogelijkheden en behandeling
 • Methodisch werken en palliatief redeneren bij veelvoorkomende palliatieve/oncologische zorgproblemen
 • De ondersteunende rol van de praktijkondersteuner, in nauwe samenwerking met de huisarts, in de preventieve-, diagnostische-, behandelings-, palliatieve-, terminale fase en de nazorg
 • Palliatieve zorgregistratie in de huisartsenpraktijk
 • Het ontwikkelen van een protocol voor de palliatieve/oncologische zorgvrager in de huisartsenpraktijk
 • Ontwikkelen van een visie op de ondersteuning bij zelfmanagement, afstand versus nabijheid, omgaan met eigen emoties
 • Kwaliteit van leven en sterven, omgaan met existentiële en essentiële crises, coping stijlen, rouw- en verliesbegeleiding
 • Advanced Care Planning
 • Kwaliteitsdenken
 • Intervisie
 • Kwaliteitszorg in de eigen praktijk

*De docenten zijn experts uit het veld die inspelen op de actualiteiten, de themabijeenkomsten worden hierop afgestemd.

Leren in de praktijk

Om praktijkopdrachten te kunnen maken, is een werk- of stageplaats nodig zo ook de mogelijkheid om bij anderen mee te kunnen kijken, denk aan een hospice of het meelopen met een wijkverpleegkundige, oftewel de zogenaamde externe oriëntatie en intervisie. Naast theorie en praktijk is er aandacht voor de individuele leerlijn. Aan de hand van twee persoonlijke/professionele leerdoelen maak je een eigen leerontwikkeling door.

Duur

13 bijeenkomsten in 8 maanden (éénmaal per twee á drie weken van 9:15 – 16:30 uur)

Studiebelasting

Ongeveer 8-12 uur zelfstudietijd per week (inclusief contacttijd, zelfstudie en het uitvoeren van leeropdrachten in de praktijk)

Accreditatie/diploma

Voor het ontvangen van het diploma Palliatieve en oncologische praktijkondersteuning in de huisartsenpraktijk dien je de praktijkgerichte opdrachten met een voldoende te hebben afgerond. De opleiding is geaccrediteerd door het Kwaliteitsregister V&V (voor 78 PE-punten) en het Kwaliteitsregister NVvPO (voor 12 accreditatiepunten). Met het diploma kun jij je laten registreren in het kwaliteitsregister van de V&V en de NVvPO.

Kosten

Deze kosten kunnen volledig vergoed worden door HZW, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Neem voordat je je inschrijft contact op met ons.

Ageeth Nolet

Praktijk Coördinator 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl

Organisatie

De opleiding wordt verzorgd door InHolland Academy.

Interviews

Elna Korver

POH Elna Korver heeft in 2019 de POH opleiding Ouderenzorg afgerond en recentelijk de opleiding oncologie en palliatieve ondersteuning in de huisartsenpraktijk

“Ik vind het leuk dat ik door de opleidingen nog meer werkplezier heb!”