POH Ouderenzorg in de Eerste Lijn

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn richt zich op de rol van de WV of POH ouderen.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Steeds meer ouderen wonen langer zelfstandig. Tegelijkertijd kampen veel ouderen met (hoog)complexe problematiek. Om de ouderenzorg in de eerstelijn goed te organiseren, is een multidisciplinaire aanpak nodig en
streven we naar persoonsgerichte zorg. De wijkverpleegkundige (WV) en de praktijkondersteuner ouderenzorg
(POH Ouderen) spelen hierin een belangrijke rol en werken nauw met elkaar samen.

De opleiding Ouderenzorg in de eerste lijn richt zich op de rol van de WV of POH ouderen. Je verdiept je in onderwerpen als verouderingsproblematiek, kwetsbaarheid, vraagverheldering, vroegsignalering, afstemming in de zorg, multidisciplinair samenwerken, MDO, persoonsgerichte zorg, samenwerken met behulp van een (digitaal) zorgbehandelplan met persoonlijke streefdoelen en projectmatig verbeteren van de kwaliteit van de
ouderenzorg.

Wat komt er aan bod?

 • Taken op het gebied van ouderenzorg in de eerste lijn
 • Complexe ouderenzorg
 • Meten van kwetsbaarheid
 • Positieve Gezondheid, zelfmanagement, shared decision making en advance care planning
 • Methodisch werken met behulp van (zorg diagnostische) vragenlijsten, indicatiestelling
 • Wet- en regelgeving, overheidsbeleid/ landelijke programma’s ouderenzorg
 • Verbinding zorg en sociaal domein, sociale kaart, Welzijn op Recept
 • Eerstelijns verblijf, spoedzorg
 • Veel voorkomende aandoeningen (Geriatrische Reuzen) en geriatrisch onderzoek
 • Screening van de functionele status, mobiliteitsproblemen, vallen en valpreventie
 • Medicatieveiligheid, polyfarmacie, bijwerkingen en therapietrouw
 • Gewichtsverlies en ondervoeding
 • Chronische pijn bij ouderen
 • Motiverende gespreksvaardigheden bij ouderen
 • Palliatieve en terminale zorg
 • Dementie, depressie, delier
 • Communicatie bij onbegrepen gedrag
 • Casemanagement dementie
 • De (overbelaste) mantelzorger
 • Ouderenmishandeling
 • Zorg voor migrante ouderen
 • Slaap en slaapstoornissen
 • Alcoholverslaving bij ouderen
 • Transmurale zorgbrug, klinische nazorg en geriatrische revalidatiezorg
 • Ehealth, digitale toepassingen
 • Domotica, Het Slimste Huis

Duur

13 vierwekelijkse bijeenkomsten in één jaar van 9:15 – 16:30 uur

Studiebelasting

Ongeveer 190 uur (inclusief zelfstudie)

Accreditatie/diploma

Na afloop ontvang je een post-hbo diploma van InHolland Academy.

Kosten

Deze kosten kunnen volledig vergoed worden door HZW, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Neem voordat je je inschrijft contact op met ons.

Ageeth Nolet

Kwaliteitsmedewerker 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl

Organisatie

De opleiding wordt verzorgd door InHolland Academy.

Ouderenzorg in de eerste lijn 2023

PDF bestand