POH Ouderenzorg (verkort)

Verkorte opleiding POH Ouderenzorg in de Eerste Lijn. Als je voldoet aan de voorwaarden wordt deze opleiding volledig vergoed door HZW.

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Verkorte opleiding POH Ouderenzorg in de Eerste Lijn

De opleiding bestaat uit 8 dagdelen van 4 uur contacturen. In overleg met de opdrachtgever is gekozen voor 1 dagdeel per 14 dagen. Naast de contacturen zal de deelnemer enige uren zelfstudie verrichten (= afhankelijk van de beginsituatie van de deelnemer) en praktijkopdrachten uitvoeren.

Introductie POH ouderen

 • Welkom en ontvangst
 • Uitleg taken, verantwoordelijkheden en positionering POH ouderen
 • Ouderen in de regio; leefwereld van ouderen, vitaliteit, kwetsbaarheid
 • Visie op ouderenzorg (huisartsenzorg, wijkzorg) en zelfmanagement
 • Uitleg eindopdracht

Ouderen in beeld en in zorg

 • In kaart brengen en screenen van ouderen (75+),
 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 1: gestoorde mobiliteit en stabiliteit (sarcopenie, duizeligheid en vallen), ondervoeding (SNAQ65+), gestoorde communicatie (horen en zien) en incontinentie
 • Hanteren van en oefenen met screeningsinstrumenten
 • Beoordelen van medische kwetsbaarheid, overleg met huisarts
 • Inschakelen en samenwerken met de wijkzorg en POH/POH-GGZ/POH-IZ
 • Uitleg praktijkopdracht: oefenen met screening.

Methodisch werken

 • Basiskennis Geriatrische reuzen deel 2; psychisch stoornissen (dementie, depressie, delier)
 • Nabespreken van praktijkopdracht; screening kwetsbaarheid en inschakelen zorg
 • Opstellen zorgplan,
 • ICPC codering, SOEP Registratie in HIS

Medicatieveiligheid

 • Polyfarmacie bij ouderen
 • Belang van medicatieveiligheid,
 • Zelfmanagement en therapietrouw
 • Medicatiebeoordeling volgens protocol; farmacotherapeutische anamnese en analyse

Transmurale zorg

 • Consequenties van transfer huis- ziekenhuis/GRZ – thuis
 • Regelen tijdelijke bedden, ELV, spoedbedden en andere opnames/ verwijzingen
 • Via E- learning; Wet- en regelgeving rondom transmurale zorg (zorgfinanciering, Wmo2015, Wlz, Wet Zorg & Dwang)

Samenwerken

 • Advance Care Planning (voorbereiding)
 • Mantelzorg, voorkomen overbelasting

Kwaliteitszorg

 • Samen werken aan kwaliteit,
 • Sociaal domein; Welzijn op Recept

Intervisie

 • Intervisie/ bespreken praktijkervaringen

Duur

8 bijeenkomsten in 4 maanden

Studiebelasting

192 SBU

Accreditatie/diploma

Na afloop ontvang je een post-hbo diploma van InHolland Academy.

Kosten

Deze kosten kunnen volledig vergoed worden door HZW, mits er aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Neem voordat je je inschrijft contact op met ons.

Ageeth Nolet

Kwaliteitsmedewerker 075-2010221 a.nolet@hzwhuisartsenzorg.nl

Organisatie

De opleiding wordt verzorgd door InHolland Academy.

Folder POH Ouderen verkort

PDF bestand