Netwerkbijeenkomst geriatrie in Volendam

4 minuten

Candy Smit (wijkcoördinator) en Alain Pasdeloup (huisarts)

Op initiatief van de huisartsen Alain Pasdeloup en Paul de Vries vond op 15 juni jl. een netwerkbijeenkomst geriatrie plaats. Een middag voor samenwerkingspartners om elkaar te herontmoeten en kennis en ervaring uit te wisselen.

In de kantine van huisartsenpraktijk Volendam waren naast de huisartsen, praktijkondersteuners en spreekuurondersteuner ouderenzorg aanwezig: wijkverpleegkundigen, SMD/Wijksteunpunt, de specialist ouderengeneeskunde (SO), palliatief consulenten en casemanager dementie.

De organisatie was in handen van Mariëlle de Porto, praktijkconsulent ouderen, met ondersteuning van Candy Smit, wijkcoördinator Edam-Volendam/Waterland.

Vroegsignalering om crisissituaties te voorkomen

“Doel van deze bijeenkomst is het vroegtijdig in kaart brengen van kwetsbare ouderen, gezamenlijk en zonder dubbel werk, om crisissituaties te voorkomen”, aldus Alain.

“Het opsporen (casefinding) en vinger aan de pols houden is onze gezamenlijke taak. Wij streven naar een goede samenwerking en efficiënte onderlinge communicatie, bijvoorbeeld via VIPLive.”

De palliatief consulenten hadden een presentatie voorbereid over hun functie, de vier domeinen, E-health en zorgtechnologie. Het belang van preventiegesprekken, eerder verwijzen naar welzijn en proactieve zorgplanning (PZP) kwam ook ter sprake.

Aansluitend werd de meerwaarde van de inzet van een specialist ouderengeneeskunde in de eerste lijn bij complexe ouderenzorg uiteengezet. De SO werkt in overleg met de huisarts. Vaak volstaat een telefonisch advies of meedenken tijdens een MDO. De SO kan patiënten zo nodig ook zelf bezoeken en de huisarts adviseren óf medebehandelaar zijn.


15 Juni: Internationale Dag Tegen Ouderenmishandeling.

Candy vertelde over het veel te lage aantal meldingen, de verplichte meldcode en Veilig Thuis. “Daarnaast gaat kwetsbaarheid ook over participatie en zingeving; denk aan Positieve Gezondheid: wat kan iemand nog wel?” Hierop sloot de sociaal werker SMD/Wijksteunpunt aan door te vertellen over hun dienstverlening, waaronder hulp bij geldzorgen, wonen, sociale contacten/eenzaamheid, mantelzorgondersteuning, etc. Na afloop kon onder het genot van een hapje en drankje nog even worden nagepraat.

Alain: “Natuurlijk was het gezelschap niet compleet en zijn we er nog niet, maar de eerste stap is in ieder geval gezet. We gaan aan de slag met verwijzen naar welzijn, communicatie via VIPLive en houden de lijnen kort zodat we zo spoedig mogelijk concrete afspraken kunnen maken met alle zorgprofessionals voor de beste zorg rondom onze kwetsbare ouderen.”

Meer weten over wijkgericht werken?

Interesse in een netwerkbijeenkomst voor jouw HAGRO? Neem contact op met jouw wijkcoördinator.

Pien Huijgens

Wijkcoördinator Purmerend, Beemster & Landsmeer 06-83528816 p.huijgens@hzwhuisartsenzorg.nl

Candy Smit

Wijkcoördinator Waterland 06-57537137 c.smit@hzwhuisartsenzorg.nl

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl