“Maak het bespreekbaar!”

3 minuten

Marjolein van ’t Veer is sinds 1 augustus 2023 aandachtsfunctionaris op de Huisartsenpost Zaanstreek Waterland. Dit doet zij 4 uur in de week naast haar baan als triagist op de post.

Jaarlijks zijn 119.000 kinderen in Nederland slachtoffer van mishandeling

Bron: de politie

“Doordat ik nu ook aandachtfunctionaris ben breid ik mijn kennis enorm uit. Ik heb al meegedaan aan diverse trainingen en netwerkbijeenkomsten. De bijeenkomst met POH’s over ouderenmishandeling vond ik erg interessant.”

Wat doe je als aandachtfunctionaris Huiselijk geweld?

“Ik word ingewerkt door Dorinda Goosen die dit werk al veel langer doet. Dat is fijn! We stemmen onderling veel af. Het motto: ‘deel je zorg’ geldt ook voor ons. Ook wij hoeven het niet alleen te doen. Dorinda’s achtergrond ligt bij de Korte lijnsverpleegkundige (KLV) en van mij is dat de triage aan de telefoon en fysiek.”

Deel je zorg. Je hoeft het niet alleen te doen!

“Het is veel netwerken! Mensen moeten weten wie je bent.

Tijd is wel een dingentje. Prioriteiten stellen hoort er bij, want we zijn aandachtsfunctionaris náást ons gewone werk op de Huisartsenpost. We nemen deel aan diverse multidisciplinaire overleggen met casuïstiek besprekingen. Daarnaast helpen we mee met voorlichting/bespreekbaarheid over huiselijk geweld én vragen hier op beleidsniveau aandacht voor door het protocolleren van handelingen.”

Maak het bespreekbaar

“Vroeger dacht ik vaker: ‘zal ik dat wel opschrijven?’. Nu heb ik geleerd dat je dat juist moet melden.

Zet het in het systeem of bespreek het met Dorinda of mij als je er geen notitie van wil maken.

Ook huisartsenpraktijken kunnen contact met ons opnemen als ze een Niet Pluis gevoel hebben.  We zijn er ook voor intercollegiaal overleg om te sparren en mee te denken.”

Veilig Thuis

“Er is geen link vanuit Topicus naar Veilig Thuis. Als het vinkje wordt ‘aangezet’ is dit dus niet automatisch bekend bij Veilig Thuis. Uiteraard lopen wij als aandachtfunctionaris deze ‘vinkjes’ wel na.”    

Meer informatie? Vragen?

Neem contact op met: Marjolein van `t Veer en Dorinda Goosen, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld: aandachtsfunctionaris@hzwhuisartsenzorg.nl