Aandacht voor onze ouderen

5 minuten

Dag tegen ouderenmishandeling

15 juni 2023

In de komende jaren zal ook het beroep op mantelzorg groeien en het risico op ontspoorde zorg toenemen. In Nederland hebben naar schatting jaarlijks 115.000 ouderen te maken met een vorm van huiselijk geweld.

Hoe kan het dan dat er zo weinig gemeld wordt over onveilige situaties bij ouderen op onze Huisartsenpost (HAP)?

Te weinig ‘Niet pluis gevoel’ bij oudere patiënten

In 2022 is in Topicus in de regio Zaanstreek Waterland 171 x het Niet Pluis gevoel aangevinkt. Daarvan betreft het slechts 3 ouderen boven de 65 jaar.

Het lijkt er dus op dat we nog al wat missen op de HAP. Hoe kan het dat de ouderen minder goed in beeld komen? Als we spreken over Huiselijk geweld dan denken we veelal aan kinderen. Maar hier lijken vooral de ouderen ‘het onderschoven kindje’. Naast financiële uitbuiting en partnergeweld blijkt uit de cijfers dat vooral de ontspoorde mantelzorg verantwoordelijk is voor het aantal slachtoffers van ouderenmishandeling (bron Veilig Thuis).

Omdat het 15 juni de dag van de ouderenmishandeling is vragen we jullie aandacht voor de ouderen uit de regio. Want we kunnen niet elke vorm van geweld jegens ouderen opsporen maar we kunnen wel meer aandacht hebben voor de mogelijke oorzaak huiselijk geweld.

Casus

Vrijdagavond

De politie belt voor overleg met de regie-arts. De politie is op huisbezoek in verband met een verdenking van mishandeling bij een mevrouw van 85+ jaar. De 112 melding is gedaan door de buren. Politie meldt dat ze blauwe plekken waarnemen bij mevrouw. Daarnaast zou de zoon gewelddadig kunnen zijn. De buren hebben aangeven dat de omgeving bang voor hem is. De zoon woont bij zijn dementerende moeder en zorgt voor haar. Buren geven aan dat ze regelmatig ruzie horen. Politie zou graag noodopvang voor moeder willen realiseren om meer problemen te voorkomen.

De dienstdoende huisarts belt met Blijf-groep Zaanstreek-Waterland voor een mogelijkheid voor een Noodbed.

Besloten wordt om mevrouw uit te nodigen op consult bij de Huisartsenpost om haar lichamelijk na te kunnen kijken en om de situatie beter te kunnen inschatten. Helaas is het regelen van een Noodbed niet gelukt.

Advies van de huisarts: proberen of familie en/of mantelzorgers hulp kunnen bieden voor dit weekend. De huisarts adviseert verder om maandag contact op te nemen met de eigen huisarts om dit probleem verder op te pakken. Daarnaast gaat de politie ook nog kijken of zij wat kunnen betekenen.

Maandagochtend

Maandag ziet de aandachtsfunctionaris deze melding in de Niet Pluis module binnen VIPLive en neemt direct contact op met de eigen huisarts.

Mevrouw is deze ochtend al uit huis geplaatst naar een spoedplek in een verpleeghuis. Mevrouw is in een vergevorderd stadium van dementie. Het afgelopen weekend is mevrouw door mantelzorgers opgevangen.

Moeder was niet in staat om de zorg te dragen voor haar zoon. Zoon was niet in staat om voor zijn moeder te zorgen.

Echtgenoot van mevrouw is recent plotseling overleden en droeg de zorg voor mevrouw en hun zoon.

De inwonende zoon blijkt autisme te hebben. Hij kan niet omgaan met de achteruitgang van zijn moeder en wordt boos als zij niet doet wat hij zegt of wil.

Ook de zorg voor de zoon is nu in gang gezet. Doordat de zorg rondom mevrouw en hun zoon zo goed liep met de echtgenoot was dit gezin niet goed in beeld bij de eigen huisarts.

Veilig Thuis melding

De aandachtfunctionaris heeft contact gezocht met betrokken dienstdoende huisarts en meldde dat in deze situatie een Veilig Thuis melding op zijn plaats was geweest.

Politie heeft wel een Veilig Thuis melding gemaakt. Belangrijk om te weten is dat ook van de dienstdoende huisarts, die mevrouw beoordeeld heeft, verwacht wordt in dergelijke situatie te overleggen met Veilig Thuis en indien nodig een Veilig Thuis melding te doen.

Als er signalen zijn van huiselijk geweld ‘moet’ je handelen. Alle signalen kan Veilig Thuis dan naast elkaar leggen om de urgentie te bepalen en zo nodig acuut hulp te realiseren.

Jij maakt het verschil!

Ook doktersassistentes, triagisten, verpleegkundige, POH’ers, huisartsen kunnen het gesprek aan gaan. Je zorg uitspreken kan het gesprek opgang brengen om vervolgens samen een oplossing te zoeken.

Meer informatie? Vragen?

Neem contact op met Dorinda Goosen en Marjolein van ’t Veer: aandachtsfunctionaris@hzwhuisartsenzorg.nl.