“Je staat er niet alleen voor!”

5 minuten

Aandachtsfunctionarissen Marjolein van `t Veer en Dorinda Goosen.

In 2021 ontvingen de Veilig Thuis organisaties 120.000 meldingen over vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dat zijn er 8.000 minder dan in 2020. Bron: www.huiselijkgeweld.nl site van de overheid. Toch zijn de aantallen nog altijd duizelingwekkend hoog.

Onze aandachtsfunctionarissen (Marjolein van `t Veer en Dorinda Goosen) zetten zich in voor meer bewustwording rond dit thema. 

Het doel is escalatie voorkomen door vroegtijdig te signaleren en hulp in te zetten. 

Dorinda: “Wij zien onszelf als: Aandachtsfunctionarissen voor SOS in de huisartsenzorg. Opgesomd zijn wij de SOS. Dit staat voor Signaleren, Overleggen en Samenwerken,”   

Marjolein vult aan: “We willen het probleem oppakken voordat het een groot probleem wordt. Het afgelopen half jaar is door de KLV-ers en triagisten een Augeo e-learning gemaakt of opgefrist over Werken met de meldcode.  Het signaleren van een onveilige thuissituatie is soms echt heel lastig, zeker omdat we het gezin op de huisartsenspoedpost over het algemeen helemaal niet kennen. Daarom is het noteren van een eventueel Niet Pluis gevoel ontzettend belangrijk.”

Niet Pluis melding 

In Topicus moet er bij alle contacten met kinderen aangegeven worden of er een Niet Pluis gevoel is. De triagist vult in waarom er een Niet Pluis gevoel is. De KLV’er of de huisarts die het kind ziet kan dit gevoel bevestigen of ontkrachten. In de spreekkamer wordt namelijk meer duidelijk over het voorval, het trauma mechanisme en over interactie tussen ouder en kind.

Tip van de aandachtsfunctionarissen: “Maak gebruik van de SignalenKaart. Deze is super handig!”

Het is belangrijk om in het schaduw venster in Topicus te noteren waarom je het Niet Pluis gevoel van de triagist, wel of niet deelt. Dit scheelt veel tijd voor de Aandachtsfunctionarissen als er meer bekend is. Het veld van het Niet Pluis gevoel komt niet in het dossier van de patiënt. 

Indien het Niet Pluis gevoel ook aanwezig is in de spreekkamer zal de Meldcode moeten worden opgestart.

Indien het Niet pluis gevoel niet aanwezig is in de spreekkamer kijken de aandachtsfunctionarissen nog wel naar het Niet Pluis gevoel wat reeds was afgegeven.  

Dorinda: “Wij gebruiken onze expertise om de signalen op een rijtje te zetten. En zullen indien we dit nodig achten de betrokken zorgverleners contacten om het Niet Pluis gevoel te bespreken. Als we na het verzamelen toch zorg hebben nemen we contact op met de eigen huisarts voor overleg en denken mee naar mogelijkheden op casusniveau.”  

Het Niet Pluis gevoel leidt meestal niet direct tot een Veilig Thuis melding. Het doel is om onveilige situaties in kaart te brengen, hulp in te zetten waar we kunnen en escalatie te voorkomen. 

Marjolein: “Daarnaast weten we veel over het juridische kader (eventuele verwijtbaarheid). En zijn altijd bereid (niet acuut) om mee te denken met de dagpraktijken als ze advies willen inwinnen, zie stap 2 van de meldcode. Contact kan via ons emailadres: aandachtsfunctionaris@hzwhuisartsenzorg.nl.

Niet Pluis gevoel werkt urgentie verhogend 

Een Niet Pluis gevoel (in de nacht) kan reden zijn om de urgentie te verhogen naar een U2. Patiënten en familie zijn namelijk meer bereid tot het geven van informatie op het moment dat ze zelf contact zoeken. Als het door de context een U2 wordt dan zal de patiënt ook in de nacht gezien worden door de nachtarts. 

Niet Pluis versus Kindcheck 

De Kindcheck houdt in dat er bij alle Niet Pluis contacten, ongeacht de leeftijd van de patiënt, gecheckt wordt of er kinderen in het gezin zijn en of zij veilig zijn. 

Kinderen van ouders met een psychische stoornis (KOPP) en/of een verslaving (KVO) lopen een verhoogd risico op verwaarlozing doordat ouders onvoldoende in staat zijn om de benodigde zorg te bieden aan hun kind. Maar ook bij vechtscheidingen of armoedeproblematiek kan er sprake zijn van een onveilig klimaat voor kinderen om in op te groeien. 

Meer informatie? Vragen? 

Neem contact op met: Marjolein van `t Veer en Dorinda Goosen, aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld: aandachtsfunctionaris@hzwhuisartsenzorg.nl