Hoe zit het met de financiering binnen de ketenzorg?

Het ketenzorgprogramma wordt bekostigd door middel van één tarief. Huisartsen en andere deelnemende zorgverleners ontvangen op basis van contract afspraken met HZW een tarief per patiënt per kwartaal of per consult. Dit tarief zal per jaar afgesproken worden en afhankelijk zijn van het door de praktijk gekozen pakket.

De volgende onderdelen zijn onderdeel van het ketenzorgprogramma en zijn dus inbegrepen:

COPD ketenzorg

 • COPD zorg in de huisartsenpraktijk
 • Raadplegen (door huisarts) van de specialist (telefonisch of via email)
 • Één keer in de twee jaar spirometrie (niet diagnostisch)
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Gewone bloeddrukmeting
 • Voedingsadvies door de diëtiste (max. 4 uur per jaar)

CVRM ketenzorg

 • CVRM zorg in de huisartsenpraktijk
 • Raadplegen (door huisarts) van de specialist (telefonisch of via email)
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Gewone bloeddrukmeting
 • Voedingsadvies door de diëtiste (max. 4 uur per jaar)

Diabetes type 2 ketenzorg

 • Diabetes zorg in de huisartsenpraktijk
 • Raadplegen (door huisarts) van de specialist (telefonisch of via email)
 • Instellen op insuline
 • Oogonderzoek (fundusfoto)
 • Voetzorg (in de praktijk)
 • Begeleiding bij het stoppen met roken
 • Gewone bloeddrukmeting
 • Voedingsadvies door de diëtiste (max. 4 uur per jaar)

Overige consulten/onderzoeken (zoals bijvoorbeeld een 24-uurs bloeddrukmeting of een enkelarm index) mogen apart bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden, want deze vallen niet binnen de ketenzorg.

Vragen?