Terugkoppeling Zaans longoverleg

3 minuten

Op dinsdag 3 oktober vond er weer een longoverleg plaats op het HZW kantoor tussen POH’s en longverpleegkundigen van Evean en het ZMC. Tijdens het overleg was er gelegenheid om vragen te stellen aan elkaar en ervaringen uit te wisselen.

Linda Zwagerman, longverpleegkundige van Evean, had een aantal belangrijke mededelingen die we via deze weg ook met jullie willen delen.

Ipratropium dosis aerosol

Ipratropium dosis aerosol is momenteel bij de meeste apotheken niet leverbaar. Sommige apothekers kiezen er ervoor als alternatief ipratropium cyclocaps te verstrekken.

Echter is dit een poederinhalatie techniek die niet elke patiënt beheerst. De apotheek behoort dan ook te checken of de patiënt de medicatietechniek kan hanteren. In de praktijk gaat dit niet altijd goed.

Wees je er dus van bewust dat patiënten zich dan kunnen melden bij de huisartsenpraktijk met een toename van luchtwegklachten ten gevolge van ineffectief inhaleren.

Voor informatie over beschikbaarheid, leverbaarheid en alternatief is de website van het KNMP te raadplegen.

Extreme hitte & COPD/Astma

Klimaatverandering gaat grote impact hebben op onze patiënten met COPD en (allergisch) astma. De stijging van de temperaturen en CO2 uitstoot zorgen ervoor dat seizoensgebonden allergieën vroeger in het jaar starten en ook langer duren. Deze almaar stijgende temperaturen van onze aardbol leiden daarnaast ook tot een slechtere luchtkwaliteit, door o.a. toename van ozon, smog en fijnstof.

Andere gevolgen van klimaatverandering zijn onder andere:

  • Opmars van andere allergenen (als gevolg van klimaatverschuiving en verstuiving.
  • Extreme weersomstandigheden (zoals storm, overstroming of extreme droogte).
  • Verslechtering van de luchtkwaliteit.

Patiënten met astma en COPD zullen hier steeds meer last van krijgen. Tegelijkertijd dragen zij zelf ook bij aan luchtvervuiling, want iedere keer als zij een dosisaerosol gebruiken komen er broeikasgassen vrij. De keuze voor poederinhalatoren en dosisaerosolen hangt af van de mogelijkheden van de patiënt. Het is goed om te realiseren dat ze even effectief zijn bij correct gebruik en er meer fouten gemaakt worden bij de technieken van de dosis aerosolen dan bij die van de poederinhalatie.

Aanvullende informatie

Vragen over het longoverleg?

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl