Kaderhuisarts Fida Neek over Astma en COPD

4 minuten

HZW wil graag het aantal kaderhuisartsen uitbreiden. Op dit moment is er slechts één kaderhuisarts Astma en COPD in Zaanstreek Waterland: Fida Neek.

Er zijn nog plekken beschikbaar bij de kaderopleiding Astma en COPD die in maart start. Neem contact met ons op over de vergoeding.

Waarom ben je kaderhuisarts Astma en COPD geworden?

“Begin 2020 heb ik de tweejarige opleiding afgerond tot kaderhuisarts Astma en COPD. Ik vond het heel interessant, omdat je echt de verdieping in gaat. In de huisartsenpraktijk is er heel veel diversiteit. Heel veel van alles; ziektebeelden, maar ook soorten patiënten. Ik wilde daarom graag een subspecialisatie kiezen. Ik heb in Afghanistan negen jaar als anatomiedocent gewerkt aan de universiteit. Destijds vond ik ook de constructie van de longen en het luchtwegensysteem zeer interessant.

Heel veel COPD patiënten zijn nog niet in beeld. Onder de bevolking is er ook heel weinig bekend over COPD. Ik vind dat er in de media te weinig aandacht wordt besteed aan stoppen met roken. Dat zou veel meer moeten, aangezien roken een grote veroorzaker is van het ontwikkelen van COPD. Ook in de huisartsenpraktijken is hier nog een slag in te slaan.”

Wat doe je als kaderhuisarts Astma en COPD?

“Dat is heel breed! Ik ben als kaderhuisarts onder andere betrokken bij de inhoud rondom scholingen op het gebied van Astma en COPD en geef zelf regelmatig scholingen voor de regio. Ook word ik benaderd door collega huisartsen en POH’ers met casuïstiek-vragen. Vragen bijvoorbeeld rondom het opstarten van medicatie of het mee beoordelen van de spirometrie uitslag. Daarnaast heb ik ook een rol in het meelezen van regionale transmurale afspraken en projecten die georganiseerd worden op het gebied van Astma en COPD.”

Welke ontwikkelingen spelen er op het gebied van Astma en COPD?

“In de nieuwe NHG standaard zijn nu ook de sub domeinen opgenomen. Dat is wat mij betreft een goede ontwikkeling geweest. In de toekomst gaat er waarschijnlijk meer een verdeling gemaakt tussen verschillende soorten van COPD. Zo zijn er verschillen in behandeling en adviezen voor patiënten  met COPD ten gevolge van roken en voor patiënten met COPD die genetisch bepaald is of ontstaan is ten gevolge milieuvervuiling of met onbekende oorzaak.”

Welke tips heb je voor collega’s?

“Probeer eerst snel, maar zorgvuldig, de diagnose te stellen voordat je begint met het starten met inhalatoren. Als een patiënt eenmaal gestart is met medicatie is het namelijk vaak moeilijk om dit weer te stoppen.

Daarnaast vind ik het belangrijk om te benoemen dat de richtlijnen omtrent onderzoek en behandeling bij astma bij kinderen net even anders is dan de richtlijn bij volwassen. Bij kinderen (<6jr) wordt er tegenwoordig minder snel geadviseerd om te starten met inhalatiecorticosteroïden, omdat dit niet goed is voor de groei van kinderen. Het is handig om dit in goed overleg met de kinderarts te doen. De kinderarts kan dan ook goed de groeiontwikkeling van het kind in de gaten houden.”

Heb je Astma of COPD casuïstiek?

Wil je graag een vraag aan Fida Neek stellen of casuïstiek bespreken? Stuur deze dan door naar: n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl. De vraag wordt dan doorgestuurd naar Fida.

Vragen over vergoeding kaderhuisartsopleidingen?

Immie Boomgaardt

Manager Zorg, Inhoud & Organisatie 075-2010221 i.boomgaardt@hzwhuisartsenzorg.nl