Fysiotherapeutisch Longnetwerk Zaanstreek Waterland

2 minuten

Sinds 1 januari zijn de longnetwerken van Zaanstreek en Waterland samengegaan onder de vlag van de Alliantie Fysiotherapie Zaanstreek Waterland (AFZW). Het longnetwerk bestaat uit gespecialiseerde fysiotherapeuten die nauw samenwerken met andere disciplines en gespecialiseerd zijn in het behandelen van mensen met een longaandoening, zoals COPD en astma.

Met dit netwerk willen zij zorgen voor een betere samenwerking en hogere kwaliteit van zorg voor longpatiënten in onze regio.

“We hopen met het longnetwerk ook de samenwerking met de huisartsen, POH’s en andere disciplines te verbeteren,” vertelt Bob Nuij, fysiotherapeut gespecialiseerd in longaandoeningen.

“Vanuit het AFZW hebben we een folder gemaakt die door praktijken meegegeven kan worden aan patiënten over de meerwaarde van fysiotherapie voor longpatiënten.

Daarnaast staat binnenkort de zorgzoeker online op de website van de AFZW, waarbij gemakkelijk de dichtstbijzijnde (long) fysiotherapeut gevonden kan worden.”

Bob Nuij fysiotherapeut

Vragen?

Neem contact op via info@afzw.nl.