Terugkoppeling tevredenheidsonderzoek huisartsen

5 minuten

Begin dit jaar hebben we een enquête verstuurd aan alle huisartsen en waarnemers in onze regio. Dit hebben we gedaan om beter inzicht te krijgen in wat goed gaat en wat beter kan.

High/low lights (92 reacties)

Aanbevelingen en vervolgstappen

Hieronder lees je een beknopt overzicht van gegeven opmerkingen én de daarbij horende acties.

Continuïteit Huisartsenpost Team (HAP team)

Opmerkingen

‘Bij starten en eindigen van de dienst zou een check in en check out (gezamenlijk alle dokters, KLV en de omloop) heel nuttig zijn. Wat ging er goed, is er iets over te dragen? ‘

‘Ik hoop dat ingezet wordt op teambuilding en afspraken triagisten-regieartsen en dan werving van enthousiaste nieuwe medewerkers middels ook adequaat salaris. Het kan echt heel leuk zijn op de post!’

49% werkt prettig op de Huisartsenpost

Acties

Gedeelde behoefte van huisartsen en HZW om meer continuïteit in het HAP team te hebben. Acties als structureel regieartsenoverleg en werving van vierdejaars geneeskundestudenten die in wachttijd zijn voor co-schappen (junior triagisten) dragen hier aan bij. Dit onderwerp blijft echter wel een uitdaging omdat alle diensten in ANW zijn waardoor grote dienstverbanden niet haalbaar zijn.

Samenwerking SEH

Opmerkingen

‘Met SEH zou een veel prettigere sfeer nagestreefd kunnen worden.’

‘Presentatiestops blijven lastig als patiënt al op de HAP is.’

‘Nauwelijks contact met SEH.’

73% is tevreden over de samenwerking met de SEH.

Acties

We zetten in op een intensievere samenwerking met SEH’s. Er is meer gestructureerd overleg, waarin we concrete afspraken met elkaar maken.


Samenwerking crisisdienst

Opmerkingen

‘Samenwerking met crisisdienst is tijdrovend, slecht bereikbaar.’

‘Je kunt niet direct overleggen, vaak lang wachten op beoordeling.’

40% is tevreden over de samenwerking met de crisisdienst.

Acties

Beperkte capaciteit/samenwerking crisisdienst is een bevestiging van het landelijk beeld. HZW blijft dit onderwerp bespreken met ketenpartners.

Huisvesting Huisartsenpost Zaandam

Opmerkingen

‘Hoop op andere inrichting HAP Zaandam, fysiek meer clusteren.’

‘Achteraf-gang, geen toezicht, voelt lang niet altijd veilig.’

‘Het is onveilig om alleen consulten te doen in achterste gedeelte ziekenhuis’

74% kan werkzaamheden veilig uitvoeren op de Huisartsenpost

Acties

Tijdens eerdere ALV’s is dit onderwerp ook al naar voren gekomen. De enquête bevestigt de problematiek. Huisvesting van de Huisartsenpost Zaandam is onder de aandacht en onderwerp van gesprekken met het ZMC.

Vragen?

Marjolein Boots

Manager Interne Organisatie 075-2010221 m.boots@hzwhuisartsenzorg.nl