Terugblik COPD symposium 25 maart

3 minuten

Multidisciplinaire samenwerking rondom de COPD patiënt

Op het COPD symposium van 25 maart 2024 werden verschillende interessante inzichten en behandelmogelijkheden rondom COPD besproken.

Fida Neek benadrukte het belang van samenwerken en elkaar kennen.

POH Erna Moerman gaf informatie over de behandeling in de huisartsenpraktijk en de pilot rondom digitalisering van zorg bij COPD.

Longarts Bart Alberts besprak treatable traits vanuit ziekenhuisperspectief en benadrukte dat zorg steeds meer persoonsgericht wordt.

Longverpleegkundige Nelleke ten Have besprak een casus. Hierin nam ze ons mee in de behandeling in de tweede lijn en de eerder benoemde problematiek rondom therapietrouw.

Ook fysiotherapeut Bob Nuij benadrukte hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de wensen van de patiënt. Daarnaast legde Bob uit wat het aanbod is voor COPD-patiënten die aan de slag willen met (meer) bewegen.

Tot slot deed apotheker Liesbeth Paarlberg een beroep op de andere zorgverleners in de zaal om patiënten vooral ook door te sturen naar de apotheker voor inhalatie-instructies en/of om een medicatiebeoordeling te doen.

Tijdens de pauze gingen de aanwezigen in groepen uiteen om te brainstormen over hoe de samenwerking in de zorg voor COPD-patiënten verbeterd kan worden. De verschillende disciplines waren zoveel mogelijk over de groepen verdeeld.

Op het eind gaven de verschillende groepen een korte samenvatting van wat zij met elkaar hadden besproken. Hieruit kwamen de volgende aandachtpunten:

  1. Doe een beroep op de zelfregie van de patiënt.
  2. Stel prioriteiten in de behandeling. Niet alles hoef je direct aan te pakken.
  3. Er zit kracht in de herhaling.

Het symposium liet zien dat er veel disciplines betrokken zijn bij de zorg voor mensen met COPD en dat een goede samenwerking essentieel is. De aanwezigen gingen na afloop van het symposium geïnspireerd en gemotiveerd naar huis. Klaar om de zorg voor COPD-patiënten verder te verbeteren.

Vragen?

Nienke Janssen

Projectcoördinator zorg 06-26508826 n.janssen@hzwhuisartsenzorg.nl