Succesvolle scholing Huisartsenzorg in crisisomstandigheden

2 minuten

Op dinsdag 14 februari gaven twee docenten van Het Netwerkcentrum de training “Huisartsenzorg in crisisomstandigheden” aan een enthousiaste groep huisartsen en praktijkmanagers.

De kleine groep zorgt voor veel interactie

Gemiddeld krijgt deze training een 8,4 van de deelnemers.

Hoe doe je dat als een of meerdere praktijken niet meer beschikbaar zijn? Je geen of onvoldoende persoonlijke beschermingsmiddelen meer hebt? Of als er te weinig personeel beschikbaar is om de zorg te continueren?

Tijdens de training werd op praktische en informatieve wijze in gegaan op de rol van praktijkmanager. De praktijkmanager vormt de ‘linking pin’ tussen de huisartsen in de HAGRO, de HAGRO-coördinatoren en de leden van het Crisisteam.

De voorbeelden en casus maken dit een waardevolle training

Enkele onderwerpen die aan bod zijn gekomen: de wereld van de crisisbeheersing, de rol van veiligheidsregio’s, uw eigen crisisorganisatie HZW, Samenwerken, Informatiedeling en Scenario-denken. Gedurende de interactieve training werden tips, trucs en tools aangereikt.

Weet jij wat je moet doen in een crisissituatie?

Op 27 februari staat de training nogmaals op de planning. Er zijn nog enkele plaatsen vrij.

Vragen over scholingen?

Jolien Verschragen

Scholingscoördinator 075-2010221 scholingen@hzwhuisartsenzorg.nl