Samenwerken voor betere palliatieve zorg

5 minuten

Mirjam de Boer- van Kessels is wijkverpleegkundige bij het technisch team Purmerend van de Zorgcirkel. Mirjam is bijna klaar met haar opleiding tot palliatieve zorg verpleegkundige. Ze sluit geregeld aan bij de PaTz groep Overwhere Wheermolen.

Wat PaTz is en waarom haar hart ligt bij het verlenen van palliatieve zorg vertelt ze in dit interview.

Een vriendelijke dood gunnen we iedereen.

PaTz – palliatieve zorg thuis

“Fijn dat de PaTz groep na de coronaperiode weer nieuw leven is ingeblazen. Dit mede dank zij inzet van huisartsen Liesbeth Vos en Miriam Smit. Er sluiten steeds meer huisartsen en (wijk)verpleegkundigen van de verschillende organisaties aan. Dat is goed! Tijdens corona had de directe zorg de prioriteit en was het alle zeilen bij zetten.

Nu hebben we weer tijd om casussen te bespreken en van elkaar te leren. Iedereen kijkt vanuit zijn eigen vakgebied en expertise. Het helpt ons om elkaar beter te verstaan, te begrijpen en samen te werken. We hebben immers het zelfde doel: Het bijdragen aan een zo hoog mogelijke mate van kwaliteit van leven tijdens de laatste levensfase.

Daarnaast vind ik het goed dat het PZP gesprek meer aandacht krijgt. Tijdens de gesprekken voor pro-actieve zorgplanning is er aandacht voor wensen en behoeften; Zijn er nog losse eindjes? Wat wil de patiënt wel of juist niet?”

Kwaliteit van palliatieve zorg

“Ik houd van mijn vak! Door de PaTz kunnen we de kwaliteit van de palliatieve zorg in onze regio verbeteren. Meer en betere samenwerking, elkaar beter weten te vinden en daarnaast het wederzijds vertrouwen op elkaars expertise. Je weet dat de informatie klopt en spreekt dezelfde taal.

Werken aan kwaliteit vind ik belangrijk. Ik zit daarom ook in de Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad van de Zorgcirkel (VVAR).”

Samenwerken

“We kunnen elkaar in het palliatieve proces goed ondersteunen.

Een voorbeeld is: angst. Een patiënt wilde geen morfine, maar was heel erg benauwd. Uiteindelijk hebben we de onderliggende reden weten te achterhalen via de verzorging. Ze was ervan overtuigd dat je morfine krijgt om dood te gaan en dát wilde ze beslist nog niet. Uitleg dat de morfine helpt bij het benauwde gevoel én dat ze daar niet dood van gaat was hierbij dus van belang.”

Als je verlichting kan bieden is dat de kers op de taart.

“Op het moment dat iemand palliatieve zorg nodig heeft is het goed om deze casussen met elkaar te bespreken. Door het te bespreken kun je zorgen voor verandering en verbetering. Vaak lopen dingen spaak op communicatie. Dat is zonde en dit komt de patiënt niet ten goede.

Ik vind het belangrijk dat er onderling wordt samengewerkt tussen de verschillende zorgorganisaties. Wij (wijkverpleegkundigen De Zorgring Purmerend) hebben regelmatig contact met de wijkverpleegkundigen van Evean Purmerend. Als er een aanmelding komt die we niet alleen kunnen oppakken overleggen we met elkaar om te kijken of we samen een oplossing hebben zodat de patiënt de zorg krijgt die nodig is, ongeacht de kleur van het uniform.”

Goede palliatieve zorg bieden ongeacht de kleur uniform of de functie.

Vragen over Palliatieve Zorg?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Contactgegevens kaderartsen palliatieve zorg

Pieter Knibbe: p.knibbe@zorgring.nl

Rinske Lankhorst: r.lankhorst@zorgring.nl