PaTz – Palliatieve zorg thuis

5 minuten

Vaak zijn ongeneeslijk zieke patiënten veel tijd thuis. Tijdens deze tijd hebben zij veelvuldig contact met hun eigen huisarts en/of (wijk) verpleegkundige.

De begeleiding van deze patiënten en hun naasten kan complex zijn vanwege ingewikkelde medische klachten, psychosociale problemen van patiënten, het organiseren van de zorg en het omgaan met/een plek geven van eigen emoties.

Huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg werken lokaal nauw samen in een PaTz groep. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt. Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe.

De toegevoegde waarde van PaTz

Voor de patiënt en hun naasten:

  • een gesprek over toekomstige wensen zorgbehoefte uitgewerkt in een zorgplan
  • het weten dat betrokken zorgverleners nauw met elkaar samenwerken.
  • meer vroegtijdige inzet van palliatieve zorg
  • minder onnodige ziekenhuisopnamen in de laatste maand van het leven.

Voor de deelnemers aan PaTz:

  • een soepelere samenwerking met kortere lijnen
  • toegenomen deskundigheid, leren van elkaars casuïstiek
  • het gevoel er niet alleen voor te staan
  • meer gevoel van competentie en vertrouwen in eigen mogelijkheden

Voor de huisarts:

  •  accreditatiepunten toetsgroep (regelen via EKC’er, verslag/aanwezigheidslijst)

Voor de wijkverpleegkundige

  • PaTz bijeenkomsten kunnen worden opgevoerd in het Kwaliteitsregister.

PaTz groep Zaanstreek

In Wormerveer gaat huisarts Rinske Lankhorst een PaTz groep opstarten.

Rinske Lankhorst kaderarts palliatieve zorg

Rinske: “We zitten in de opstartfase. Het is nog een beetje uitzoeken wie welke taak krijgt.

Wat vooral leuk is: iedereen heeft zin om uit te wisselen over deze groep patiënten, om zo van elkaar te kunnen leren.

Vooruit denken en weten wie je waarvoor kunt vragen horen hierbij. Met als doel gezamenlijk goede zorg te leveren!”

PaTz groep Waterland

Sinds begin 2022 is er een PaTz groep in Waterland met onder andere huisarts Roos Daan.

Roos: “Het is een grote groep die elke 2 maanden digitaal en/of fysiek samenkomt.

We bespreken verschillende casussen die zijn ingebracht.

Hierbij worden vragen over mogelijke behandelingen besproken en uitgewisseld en adviezen worden gegeven vanuit verschillende werkvelden zoals POH-IZ, thuiszorg, TT, HA.”

Deelname/start PaTz groep

Wil je als huisarts deelnemen aan een PaTz groep? Heb je als huisarts belangstelling om met diverse zorgverleners een PaTz groep op te starten? Laat het ons weten dan kunnen wij je meer informatie geven of verder adviseren.

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl