Proactieve Zorgplanning (PZP)

Het doel van PZP is het voorkomen van onder- of overbehandeling in de palliatieve fase en het leveren van passende zorg.

Proactieve Zorgplanning is de mogelijkheid voor individuen om persoonlijke wensen/voorkeuren en grenzen voor toekomstige medische behandeling en zorg te bepalen, te bespreken met naasten en zorgverleners, vast te leggen en zo nodig te herzien.

Voor elk individu, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Het doel van PZP is het voorkomen van onder- of overbehandeling in de palliatieve fase en het leveren van passende zorg.

Regioplatform

In de regio Zaanstreek Waterland is al geruime tijd veel aandacht voor PZP. HZW is een partner in het Regioplatform waar PZP voor de regio wordt uitgewerkt. Het ontwikkelen van een uniforme werkwijze om vooral informatie deelbaar te maken in de regio is in volle gang maar zal waarschijnlijk in 2024 gereed zijn.

Als partner van het Regioplatform wil HZW de huisartsenpraktijken in de regio Zaanstreek Waterland vooruitlopend ondersteunen bij de praktische invulling en bekostiging van de implementatie van de PZP gesprekken.

PZP gesprek

Om goede en passende medische zorg te geven is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften.

Idealiter vindt zo’n gesprek plaats op een rustig moment, vóórdat een mogelijk acute situatie zich voordoet. Bij voorkeur door de huisarts of zorgverlener met wie de patiënt een goede behandelrelatie heeft en die bekend is met de ziektegeschiedenis.

ACP/PZP formulier

Er is een overdrachtsformulier, het ACP formulier, voor het vastleggen, registreren en delen van de PZP gesprekken in VIPLive. Het ACP formulier in VIPLive is conform de huidige landelijke leidraad en het ingevulde formulier is direct zichtbaar als alert bij de HAP.

Handig

Handleiding Proactieve Zorgplanning (PZP) in VIPLive

PDF bestand

ACP stappenplan (oktober 2022)

PDF bestand

VIPLive – ACP/ PZP print formulier patiënt versie (februari 2023)

PDF bestand

RADPAC-indicator

PDF bestand

SPICT handreiking PZP

PDF bestand

Voorbeeld PZP poster voor in de wachtkamer

PDF bestand

Scholing PZP gesprek

Scholing wordt gegeven door kaderartsen vanuit de commissie Palliatieve Zorg en gaat o.a. over:

 • Hoe voer je inhoudelijk een goed gesprek over Proactieve Zorg Planning?
 • Hoe verwerk je de uitkomsten van het gesprek in het dossier en hoe werkt het invullen van het formulier in VIPlive?
 • Hoe werkt het met de overdracht naar (in eerste instantie) de huisartsenpost en het declareren?

Het is de bedoeling dat de huisarts de scholing samen doet met zijn/haar POH-S en/of POH ouderen/intensieve zorg. Accreditatie voor huisartsen (GAIA) en praktijkondersteuners (NVvPO) is aangevraagd.

Overdracht Huisartsenpost

Het ingevulde ACP/PZP formulier is in VIPLive zichtbaar als alert bij de Huisartsenpost.

Bekostiging door Zilveren Kruis

Zilveren Kruis ziet het belang van de PZP gesprekken en heeft vergoedingen vastgesteld voor:

PZP gesprek in jaar 1

Betreft het aanbieden van het gesprek, uitleg en overhandigen van informatiemateriaal, het houden van het gesprek zelf en de registratie (Patiënt, VIP, HAP, Ziekenhuis).

PZP vervolggesprek

Betreft de jaarlijkse vervolggesprekken.

Voorwaarden vergoeding PZP gesprekken

 1. Scholing PZP gesprekken
  Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient de huisarts de geaccrediteerde scholing te volgen.
 2. Registratie ACP formulier VIPLive
  Registratie van het PZP gesprek vindt plaats in VIPLive via het ACP formulier.
 3. Overdracht huisartsenposten (HAP)
  De informatie uit het PZP gesprek wordt, in eerste instantie, gedeeld met de HAP.
 4. Declareren PZP gesprekken
  De huisarts slaat het ACP formulier op in VIPLive en vervolgens wordt het formulier geregistreerd als een ingevuld formulier. De huisarts hoeft geen extra handeling te verrichten voor het declareren.

Per kwartaal ontvangt de huisartsenpraktijk de PZP vergoeding.


Ook interessant

Dying to Live

Ongeneeslijke zieke huisarts begeleidt mensen bij euthanasie: ‘Ik ben niet bang voor de dood’. Deze film werd 16 maart 2023 uitgezonden bij KRO-NCRV op NPO 2.

Podcast Advanced Care Planning

Interessant interview met huisarts en promovenda Jolien Glaudemans over Advance Care Planning (ACP). Wat bespreek je nou precies, wanneer voer je het gesprek en hoe pak je het aan.

Duur: 44 minuten.

Boek Levenseindegesprekken

In de praktijk blijkt dat zorgprofessionals het moeilijk vinden om een start te maken met levenseindegesprekken.

Het boek ‘Levenseindegesprekken’ biedt daar tal van praktische handvatten voor. Te koop voor € 10,95 bij MORBidee.

Daarnaast geeft het zinvolle achtergrondinformatie over waarom het praten over de dood vaak zo moeilijk is.

Vragen?

Voor algemene vragen over PZP kun je contact opnemen met:

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Voor vragen over VIPLive kun je contact opnemen met:

VIPLive ondersteuning

Voor al je vragen over VIPLive 075 20 10 221 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl