PZP gesprekken

3 minuten

Positieve reacties patiënten

Roos Daan, huisarts in Purmerend: “Patiënten reageren heel prettig op een PZP gesprek. Ze vinden het heel fijn dat er zoveel tijd wordt uitgetrokken voor zo’n gesprek; een rustig gesprek in de praktijk of bij de patiënten thuis. Eerder werd het veel meer tussendoor gedaan en niet zo volledig zoals het nu gaat”.

PZP gesprek/overdracht Huisartsenpost

Steeds meer huisartsen registreren PZP gesprekken in VIPLive zodat de informatie ook digitaal gedeeld kan worden met patiënten, naasten, Huisartsenpost en betrokken zorgverleners. Het ingevulde ACP formulier (met ook als onderdeel het reanimatiebeleid) is direct zichtbaar als alert op de Huisartsenposten Zaanstreek Waterland in Spoed EPD. Medewerkers van de Huisartsenpost zien steeds meer ACP alerts. Dit is nog niet voor alle patiënten beschikbaar, alleen wanneer de huisarts een PZP gesprek geregistreerd heeft, komt de informatie beschikbaar.

Terugkoppeling werkoverleg triagisten HAP

Vanuit de dagpraktijk kan de eigen huisarts alle afspraken omtrent het beleid voor deze patiënt delen in Spoed EPD. Als deze er is, is dit zichtbaar op dezelfde manier als een overdracht. Je krijgt een pop-up. De ervaringen zijn tot op heden positief, in het bijzonder waar het patiënten in instellingen betreft. Fijn dat er nu bij meer patiënten een beleid bekend is en geregistreerd staat.

Extra en laatste PZP scholing 2023

Het streven is dat alle huisartsen in onze regio de PZP scholing hebben gevolgd zodat kwalitatieve PZP gesprekken op een uniforme wijze gevoerd en geregistreerd worden. Om in aanmerking te komen voor de PZP vergoeding moet de huisarts de geaccrediteerde PZP scholing te hebben gevolgd.

Op woensdag 18 oktober verzorgen Rinske Lankhorst en Pieter Knibbe, kaderartsen palliatieve zorg, nog één allerlaatste PZP scholing voor huisartsen en POH’s.

PZP vervolgscholing 2024

In het eerste kwartaal van 2024 biedt HZW een PZP vervolgscholing aan met de focus op de gespreksvoering. Houd de nieuwsbrief in de gaten voor updates.

Voor algemene vragen over PZP kun je contact opnemen met:

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Voor vragen over VIPLive kun je contact opnemen met:

Astrid Krikke

Coördinator Digitale Zorg 06-57729481 viplivehuisarts@hzwhuisartsenzorg.nl