Proactieve Zorgplanning (PZP/ACP)

LAATSTE SCHOLING

Het is op dit moment niet mogelijk om je online in te schrijven voor deze cursus/bijeenkomst. Neem contact met ons op.

Om goede en passende medische zorg te geven is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften.

PZP/ACP gesprek

Het tijdig inventariseren van zorgwensen in een situatie die daarom vraagt wordt bij voorkeur gedaan door de huisarts of centrale zorgverlener met wie de patiënt een goede behandelrelatie heeft en die bekend is met de ziektegeschiedenis. Idealiter vindt zo’n gesprek plaats op een rustig moment, vóórdat een mogelijk acute situatie zich voordoet.

Vergoeding Zilveren Kruis

Actief met patiënten in gesprek gaan is een meerwaarde voor de goede zorg die huisartsen aan hun patiënten willen bieden. Zilveren Kruis ziet het belang van de ACP/PZP gesprekken en financiert deze gesprekken in de regio Zaanstreek Waterland.

Nascholing PZP/ACP gesprek huisarts en POH

De kaderartsen van de commissie Palliatieve Zorg verzorgen de nascholing voor het voeren en registreren van kwalitatieve ACP/PZP gesprekken door huisartsen. Om in aanmerking te komen voor de vergoeding dient de huisarts deze geaccrediteerde scholing te volgen. Het is de bedoeling dat de huisarts de scholing samen doet met zijn/haar POH-S en/of met de POH ouderen/intensieve zorg.

Na afloop kan de huisarts starten met de ACP/PZP gesprekken of met gesprekken die al gevoerd zijn te registreren. Het registreren van een ACP gesprek gaat via VIPLive, een elektronische overdracht.

De inhoud van de gesprekken wordt gedeeld met de Huisartsenposten in Zaanstreek Waterland. Instructies voor deze overdracht zijn ook tijdens de nascholing beschikbaar.

Aanmelden

Na aanmelding ontvang je een automatische bevestiging. Check altijd je spambox. Geen automatische bevestiging betekent dat de inschrijving niet gelukt is. Probeer het opnieuw of neem contact op met scholingen@hzwhuisartsenzorg.nl.

Maximaal 38 deelnemers, wanneer de scholing vol is kun je mailen naar de scholingscoördinator voor plaatsing op de wachtlijst.

De avond start om 17.30 uur met een warm buffet.

Deze scholing is gratis voor zorgprofessionals uit de regio Zaanstreek Waterland.

Vragen over deze scholing?

Cindy Groot

Projectcoördinator Zorgprogramma’s 06-26560742 c.groot@hzwhuisartsenzorg.nl

Accreditatie

NVvPO: 2 punten

KNMG/GAIA: 2 punten

Sprekers

Kaderartsen Rinske Lankhorst en Pieter Knibbe

Rinske Lankhorst kaderarts palliatieve zorg
Rinske Lankhorst
Pieter Knibbe

Ervaringen van deelnemers

Miriam Smit, huisarts

“Met één muisklik gaan de behandelwensen ook naar de HAP. Hoef je niet meer apart over na te denken!.”

Liesbeth Vos, huisarts

“Het is zinvol omdat het onderdeel is van een groter plan, namelijk met alle andere zorgverleners. Uniformiteit hierin is belangrijk.”

Helmert Bleijerveld, verpleegkundig POH huisartsenzorg/ouderenzorg/oncologische-zorg/intensieve-zorg en praktijkmanager

“Het PZP gesprek is om meerdere redenen zeer zinvol, waarbij naar mijn mening de belangrijkste reden is dat partners of ouders met kinderen in gesprek met elkaar raken. Ik leg de procedure uit en laat de toolkit gezamenlijk invullen, zodat partners of kinderen weten wat de wensen en/of grenzen zijn.

Dat de wensen en grenzen in het sociaal netwerk bekend zijn, is minstens zo belangrijk dan dat het bekend is bij de HAP en/of ziekenhuis.”