“POH jeugd en gezin is een goeie aanvulling op wat we in onze praktijk bieden”

5 minuten

Huisarts Robert Walpot en zijn POH jeugd en gezin Lotte Wiering bij dé Plataan.

“Lotte, onze POH jeugd en gezin, vormt een goeie aanvulling op wat wij in onze praktijk aan de patiënten bieden.” Dat zegt Robert Walpot, huisarts bij huisartsenpraktijk De Plataan over zijn POH jeugd en gezin, Lotte Wiering.

Sinds februari 2023 werkt Lotte vanuit het Zaanse Jeugdteam een dagdeel per week in zijn praktijk.

Ze spreekt en begeleidt gezinnen, en biedt consultatie en advies aan de huisartsen van de Plataan in Koog Zaandijk.

Leren wat werkt

Robert is enthousiast over deze nieuwe combinatie: “We hebben in het begin natuurlijk moeten leren welke vragen van patiënten we bij Lotte neer kunnen leggen. Maar nu is dat duidelijker: de lichtere problematiek en vaak ook de zwaardere. Lotte zoekt dan goed uit wat er aan de hand is, kent de sociale kaart heel goed, en verkent met de gezinnen wat er nodig is. Soms denk je: is hier sprake van ADHD, maar dan blijken er onderliggend allerlei andere problemen te spelen. En wij merken dat ouders die bredere kijk ook accepteren, omdat het binnen de huisartsenpraktijk wordt besproken.”

Zelf afronden of alsnog doorverwijzen

Lotte: “Ik kan dan een aantal gesprekken voeren, met de ouders en de kinderen, kijken of ik zelf met een adviezen, tips, begeleiding en psycho-educatie kan afronden. Soms blijkt er dan helemaal geen sprake te zijn van een gedragsstoornis, maar spelen er hele andere problemen in het gezin.  Maar het kan ook zijn dat de problematiek zodanig is dat ik moet doorverwijzen. En dan zoek ik met mijn Jeugdteam goed uit wat de beste plek is, en waar de kortste wachtlijsten zijn. Als ik de hulp al niet zelf afrond dan doe ik in feite de triage en kijk waar ze terecht kunnen komen.”

Laagdrempelige gesprekken

Lotte belt de patiënten dezelfde week nog op en heeft geen wachtlijst. Ze kan altijd binnen twee weken een eerste gesprek hebben. “Daardoor is het ook echt laagdrempelig en ook door het feit dat het binnen de praktijk gebeurt, verwezen door de dokter,” stelt Lotte. “Ouders zeggen ook wel: ik weet dat je hier werkt, dat stelt me gerust, ik kan zo weer contact opnemen. Dat helpt hen om het ook los te laten.”

Voor Robert is er zo een mooie trapsgewijze aanpak: hij voert gesprekken, spart en verwijst eventueel door naar Lotte, er is ook Centrum Jong en zo nodig een Jeugdteam of specialistische jeugdzorgaanbieders. Maar de kennis over dat geheel is geborgd via de POH jeugd en gezin.

Lotte maakt gebruik van de kennis van haar team, die alles weten over jeugdhulp maar ook over welke mogelijkheden er in de wijken zijn. “In vergelijking met vroeger zijn De Plataan en het Jeugdteam geen eilandjes meer,” zegt Lotte.

Robert ziet nog meer resultaat: “We merken dat we in deze samenwerking eigenlijk vaak kunnen normaliseren. Het zo gewoon mogelijk houden en waarschijnlijk ook veel doorverwijzingen naar Jeugdteam of specialistische jeugdhulp voorkomen.”

Uitgeleend vanuit het Jeugdteam Zaanstad

Het Zaanse Jeugdteam leent ervaren jeugdhulpverleners uit als POH J&G. Ze werken bij voorkeur op lokatie van de huisartsenpraktijk, dat vergemakkelijkt het contact met patiënt en de huisarts. Het kost de huisarts niets, de medewerkers zijn in dienst van het Jeugdteam, en het gebruik van de spreekkamer wordt vergoed. Momenteel hebben tien huisartsenpraktijken een POH J&G, voor 4 uur per week, een elfde start binnenkort.

Robert is positief over deze constructie: “Ik vind het goed dat zij in dienst is van het Jeugdteam, zij zorgen ervoor dat zij haar vak goed blijft beheersen. Ik heb er geen omkijken naar.” Lotte neemt soms wel deel aan vergaderingen van de praktijkgenoten. Maar haar basis ligt in het Jeugdteam.

Interesse in werken met een POH J&G?

Heb je interesse in het werken met een POH jeugd en gezin? Neem dan contact op met de projectleider van het Jeugdteam, Theo Schut: theoschut@xs4all.nl of 06-24894706.

Vragen over wijkgericht werken in Zaanstad?

Daniëlle Ofman

Wijkcoördinator Zaandam 06-45462262 d.ofman@hzwhuisartsenzorg.nl

Saskia Jonker

Wijkcoördinator Zaanstad Noord, Oostzaan en Wormer 06-23999817 s.jonker@hzwhuisartsenzorg.nl