Kickoff bijeenkomst Wet Zorg en Dwang Ambulant

4 minuten

Op 14 maart heeft de Kick Off bijeenkomst Wet Zorg en Dwang Ambulant plaats gevonden in de Stoomhal in Wormer. Op het programma stond de presentatie van de Handreiking door Debbie Wolke, projectleider.

Frank Broekema heeft ervaringen gedeeld van de Praktijktuin WZD in de regio Zaanstreek Waterland.

Jan van der Hammen heeft vervolgens met een presentatie en theater de zaal geïnspireerd om dieper na te denken over de wet. Wat betekent WZD voor professionals en hoe is de uitvoering.

Handreiking WZD

In de handreiking is een werkwijze beschreven voor de regio Zaanstreek Waterland waarmee de ketenpartners ambulante zorg kunnen bieden die veilig is, maar vooral ook zoveel mogelijk vrijheid en eigen regie laat bij patiënten. De Wet Zorg en Dwang beoogt zo min mogelijk onvrijwillige zorg toe te passen en doet een beroep op de creativiteit van alle betrokkenen om goede zorg te bieden zonder dwang toe te passen.

Handreiking Wet Zorg en Dwang ambulant (maart 2023)

PDF bestand

Huisarts Frank Broekema

“Toen ik begon met dit traject dacht ik dat het veel bureaucratische rompslomp zou geven. In de praktijk heb ik echter gemerkt dat zorg onder dwang vaak kan worden voorkomen door met elkaar te bespreken wat alternatieve mogelijkheden zijn, waarbij Multidisciplinair overleg (MDO) een belangrijk instrument is.

Goed dat we nu deze bijeenkomst hebben gehad en kunnen gaan nadenken over verdere implementatie.”

Jan van der Hammen

“Bij de Wet Zorg en Dwang dient de vraag zich aan, wat is ons uitgangspunt? De letter van de wet, of juist de intentie daarvan.

Onvrijwillige zorg is vaak een antwoord op onbegrepen gedrag, de WZD wil onvrijwillige zorg zoveel mogelijk voorkomen. Dus ligt de uitdaging in het analyseren, begrijpen en beïnvloeden van gedrag dat we tot dan toe niet begrijpen.

Ik durf de stelling aan- omdat ieder gedrag een aanleiding heeft- dat gedrag altijd te beïnvloeden is, al lossen we niet alles op. Soms is accepteren van onvrijwillige zorg nodig en dan wijst de Handreiking WZD ons de weg.”

Enthousiaste reacties

Dat de bijeenkomst een succes was bleek uit de reacties van de deelnemers.

“Dit zet me echt aan het denken. Ik ga toch nog eens opnieuw in gesprek met een aantal mantelzorgers of we niet tot betere oplossingen kunnen komen bij een aantal cliënten.”

“Goed om vaker samen met collega’s te kijken naar casuïstiek, omdat we veel van elkaar kunnen leren. We hoeven er niet alleen voor te staan.”

“Fijn dat Jan van der Hammen nog eens goed heeft uitgelegd wat de bedoeling van de Wet Zorg en Dwang is. Het geeft juist ruimte om creatief na te denken over zo goed mogelijk zorg aanbieden aan onze patiënten.”