Rob Donders over AVG en privacywetgeving

4 minuten

Rob Donders is de externe functionaris gegevensbescherming van HZW.

Hij adviseert en heeft een controlerende taak met betrekking tot privacy en is het aanspreekpunt voor alles wat met privacy te maken heeft.

“De AVG krijgt vaak de schuld dat iets niet kan, maar dat klopt vaak niet!”

Waarmee houd je je bezig als functionaris gegevensbescherming?

“Ik neem deel aan de AVG werkgroep. Ik kijk alleen graag breder dan alleen AVG, maar naar de gehele privacywetgeving. De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) valt hier ook onder; de geheimhoudingsplicht en het moeten aanleggen van een patiëntendossier.

Een belangrijke taak is het verwerkingsregister. Hierin staat nauwkeurig beschreven met wie we welke gegevens delen, welke reden (rechtsgrond) en voor hoe lang de gegevens bewaard blijven. Hierbij zitten ook de verwerkingsovereenkomsten die we met onze samenwerkingspartners hebben afgesloten. Dit is een continu proces.”

Dat mag niet van de AVG?

“Je hoort zo vaak dat mag niet van de AVG. Daar gaan mijn haren van overeind staan. Wat een dooddoener! Er mag nog steeds heel veel, maar er zijn spelregels. Gegevens kunnen gedeeld worden mits er een doel en een rechtsgrond is. Bij rechtsgronden kun je denken aan: toestemming van de patiënt, een contract of een wettelijke verplichting.”

Datalek of verkeerde data?

“Er is een protocol met betrekking tot datalekken. Een datalek is het delen van persoonsgegevens aan niet bevoegde personen/organisaties. Mocht dit voorkomen dan is mijn rol de directie van advies te voorzien en het verdere traject van melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In de 4 maanden dat ik nu werk voor HZW is dit gelukkig nog niet voorgekomen.

Als een huisarts van de Huisartsenpost een bericht ontvangt wat eigenlijk bedoeld is voor een andere huisarts is dit geen datalek. Dit komt omdat beide arts zijn en geheimhoudingsplicht hebben.”

Let op: een verkeerd ontvangen dossier/bericht van de HAP moet gemeld worden aan de regiearts HAP Purmerend of regiearts HAP Zaandam.

Tip

Training rondom AVG/privacy werd veel genoemd in de ICT praktijkscan. Het is vanaf heden mogelijk om je voor de e-learning AVG en de e-learning Privacybescherming en informatiebeveiliging aan te melden. Deze zijn geschikt voor alle medewerkers van de huisartsenpraktijk. Aanmelden verloopt via de agenda op onze website.

Vragen over AVG en privacy?

Rob is de externe functionaris gegevensbescherming van HZW. Je kunt contact met Rob opnemen via: fg@hzwhuisartsenzorg.nl.